Namtichi Faransaay tokko bidiiruu barmeeliin Atilaantikii qaxaamuruuf qajeele

Jean-Jacques Savin works on the construction of his barrel at the shipyard in Ares, south-western France, 15 November 2018

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Jean-Jacques Savin barmeela kan bifa dooniitiin Kibba-Lixa Faransaayii keessatti tolchuuf baatiiwwan itti fudhateera tolchuuf

Namtichi Faransaay tokko doonii barmeelii bifa keellootiin hojateen dambalii galaanaatti fayyadamuun qofa Atilaantikaa qaxxaamuruuf imala isaa eegale.

Jean-Jacques Savin, namtichi umuriin waggaa 71 kunis El Hierro odola Kaanaaryy Ispeen irraaa ka'uun Kaaribiyaan yoo xinnaate baatiiwwan dhufan sadii keessatti qaqabuuf abdateera.

Barmeeliin inni ittiin imalu kuns bakka rafaniifi, bakka nyaanni itti bilchaatuufi man-kuusaa akka qabu himameera.

Wayita imalluttis oggeessoonni galaanaa dambaliiwwan Atilaantik akka qorataniif mallattoowwan buusaa adeema.

''Haalli qiileessaa gaariidha. Ol ka'iinsa meetira tokko (3ft) argachuun saffisa meetira 2-3 sa'aatti adeemaan jira,'' jechuun AFP tti bilbilaan himeera.

''Yeroodhaafis barmeelli kiyyaa haaluma gaariin, baayyee gaarii taeen socha'aa kan jirtu yoo ta'u, hanga Dilbataattis raaguu haala qilleensaa gaarii argadheera.''

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Barmeelittiin kunis haala dambalii qilleensaa galaanaa dandamachu dandeessuun hojjatamte

Mr Savin miseensa looltuu paaraashutiin xiyyaara irraa bu'anii kan ture yoo ta'u, akka balaliisaa xiyyaaraatti hojjaateera.

Innis dambaliin galaanaa qofti bidiruu barmeelaa mukaafi sibiila irra hojjatamte kana socho'uun hanga Kaaribiyaaniiti KM 4,500 (2,800 miles) akka ggeessu amaneera.

Barmeeliin namtichi kun ittiin imalaa jiruus kan dheerina meetira 3 fi bal'ina meetire 2.10 akkasumas lafa keessa jireenyaa bal'ina isuar meetirii jaha qabdi. Gara gadi jalaatiinis bidiruun tun qaawwa karaa ittiin Mr Savin qurxummiiwwan darba ittiin ilaalu qabdi jedhame.

Kana malees, imalarratti bara haaraa fi guyyaa dhaloota isaa kan waggaa 72 Amajjii 14, 2019 kabajachuuf dhugaatii wayiinii adiifi deemaa qabateera jedhame.

Mallattoon inni galaanarratti buusaa darbuus qorattoota galaanaa JCOMMOPS kan idi'addunyaa akka dambalii qorataniif ni gargaara jedhameera.