Mucaan tullaa cabbii jalatti ukkaamfamee daqiiqaa 40 booda lubbuun argame

Avalanche sign

Madda suuraa, Getty Images

Mucaan waggaa 12 daqiiqaawwan 40f gaarreen Faransaay cabbiin uwwiifaman jalatti tullaa cabbiin awaalamee ture lubbuudha argame.

Mucaan maqaan isaa hineeramne kunis maatii isaa waliin cabbiirraa sigiigoo xabachaa kan ture yoo ta'u, erga bakka hayyamamee keessa baheen booda tullaa cabbii jigeen rukkutame.

Booda garuu gargaarsa saroota poolisiin naannichaa fidanii taasifamee lubbuun argamu danda'eera.

''Kunis 'raajiidha'' sababiinsaas mucichi meeshaa balaan itti argamu kammuu hin qabu ture,'' jechuu baraaraa tokko AFP'tti himeera.

''Cabbii jalatti erga ukkaamsamanii biida caraan lubbuun jiraachu tarii daqiiqawwan 15 booda baayyee gadaanaadha.''

Haa ta'u malee mucaan balaan mogolee cabu qofti mudates wayita amaatti hospitala naannichaatti wallanamaa jiraachuun barameera.