Jeequmsa Sooriyaa: Tiraamp loltoota IS sooriiyaa mo'achuu irratti xiyyeeffannon hojjetu jette Linsii Giraam

Suuraa yeroo waraanni Ameerikaa Kaaba Sooriyaa jiru socho'u agarsiisu

Madda suuraa, AFP/Getty

Ibsa waa'ee suuraa,

Prezidaanti Tiraampi loltoota Ameerikaa 2,000 Sooriyaa turan baasuuf beeksisan.

Seenaaterri paartii Rippablikaan Linsii Giraam, Doonaald Tiraamp waraana isaanii Sooriyaadhaa baasuuf karoorsanis finciltoota IS mo'ataman irrattis xiyyeeffatu jedhan.

Liinsii Giraama erga Tiraamp waliin wal arganii kutannoo pirezidaantichi IS irratti qabu mirkaneessineerra jedhan.

Tiraamp waraana Ameerikaa Sooriyaa jiru baasuuf yommuu karoorsan qaamolee garaagaraa irraa mormiin isaan mudatee ture.

Haa tahu malee pirezidaanitichis tahe Waayit Haawus dhimma kana irratti yaada hin kennine.

Torban darbe keessa loltoota Ameerikaa Sooriyaa jiran 2,000 tahan IS waan injifatameef baasuuf murteessineerra jedhanii ture pirezidaanti Tiraamp.

Karoorri isaanii kunis IS deebi'ee ka'uu danda'a jechuun mormamee ture.

Waraanni Ameerikaan Sooriyaatti ergitee turtes kaaba Baha Sooriyaa qabatee kan ture humna finciltoota IS waraanuun harkaa baasus dahoowwan xixiqqaa keessatti ammas finciltootni IS hafaniiru jedhama.

Murtoo Tiraamp hordofees qondaaltotni olaanoon Ameerikaa Jim Maatis fi qondaalli olaanaan waraana IS keessatti hirmaatan Bireet Maak Giruuk taayitaa gadhiisaniiru.

Liindisii Giraam murtoo Tiraampi jalqaba dogogora Obaamaan Iraaq irratti hojjete irra deebi'uudha jechuun qeeqaa turte.

Booda wal gahii pirezidaanticha waliin taa'aniin hojii sirrii akka hojjetan naaf mirkaneessaniiru jette.

Linsiin ''pirezidaantichi IS guutummaatti balleessuuf kutannoon akka hojjetu naaf mirkaneessera,'' jettee tooftaa isa kamtu nu baasa kan jedhu irratti garuu irra deebiin yaaduu nu barbaachisa jetteeti.

Madda suuraa, AFP/Getty

Ibsa waa'ee suuraa,

Yeroo ayyaana Qillee Tiraampi haala finciltoota IS Iraaq deemuun dhagahe.

Shaakkiin ishee garuu yoo waraanni Ameerikaa dachee Sooriyaa keessaa bahe michuu Ameerikaa kan tahan warri Kurdi ammoo Turkiidhaan haleelamuu danda'u.

Kanaafidha pirezidaantichi irra deebiin furmaata gaarii kan tahu yaaduu qabu kan jedhameefis jetti.

Waraanni Ameerikaa Sooriyaa deemuun IS haleeluu kan jalqabe bara 2015 yeroo birraa keessa ture. Ta'us isaan lakkoofsaan muraasa yoo tahan Obaamaan akka isaan loltoota Kurdish leenjisaniis isaan erge.

Dabalataan Ameerikaan qaama rukuttaa qilleensarraa qindaa'aa Sooriyatti IS irratti gaggeefamuuti.