Poolisiin Gibxii sakatta'iinsa gaggeessee hidhattota 40 ol ajjeese

Baasii turistootaa boonbii daandii irra taa'een naannoo Giizaatti haleelame.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Poolisiin baasiin turistootaa boonbii daandii irra taa'een haleelamu hordofee sakata'insa gaggeesse.

Poolisiin Gibxii sakatta'insa gaggeessuun hidhattota 40 ol ajjeesuu Ministirri Dhimma Biyya Keessaa beeksise.

Sakatta'insichaan naannoo Giizaa fi Kaaba Siinaatti ''shororkeessitootni 40'' ol ajjefamaniiru akka ibsa ministirichaatti.

Hidhattotni kunneen bakkeewwan hawwata turizimii, manneen amantaa fi humnoota nageenyaa irratti haleellaa gaggeesuuf karoorsanii socho'aa akka turan himaniiru.

Jimaata haleellaa turistoota irratti dhaqqabeen lammiileen Veetnaam sadii fi daawwachiisan Gibxi tokko ajjefamaniiru.

Qaamni haleellicha duuba jiru eenyu akka ta'e beekamuu baatus yeroo dhiyoodhaan as garuu hidhattotni IS turistoota irratti xiyyeefachuun haleellaa gaggeessuuf hojjechaa turan jedhama.

Sakata'insa gaggeefamanis poolisiin Gibtsii hidhattota 30 Giizaatti 10 ammoo EL Arish magaala Kaaba Siinaatti ajjeese.

Shororkeessitootni kunneen dhaabbilee mootummaa gurguddoo, bakkeewwan sochii dinagdee cimaan jiruu fi manneen amantaa Kiristaanaa rukutuuf qophii irra akka turan himan.

Akkasumas meeshaalee boombii hojjechuuf gargaaranii fi meeshaalee waraanaa gurguddoon to'atamaniiru.

Eegumsi Gibxii keessa haalaan cimee kan jiru yoo tahu tibbana ayyaana Qillee fi daawwattotni hedduun yeroo biyyittii seenan waliin wal qabatee balaan akka hin uumamneef xiyyeeffannoon hojjetamaa jira.

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Piraamidii Giizaa

Turizimiin utubaa dinagdee Gibxiidha. Bara 2010 waggaatti namootni miiliyoona 14 tahan Gibxii daawwatanii ture.

Haa tahu malee siyaasa biyyota Arabaa hordofee gadi bu'aa dhufe. Bara 2017 keessa miiliyona 8.5 kan tahan daawwannaaf akka biyiittii seenan Baankiin Adunyaa ifoomseera.