Eejensiin tikaa Raashiyaa 'basaasaa Ameerikaa' Moskoottii to'annoo jala oolchite

Hidhaa harka

Madda suuraa, Science Photo Library

Ejeensiin tikaa FSB Raashiyaa, lammiin Ameerikaa Moskootti 'utuu basaasuu qabame' to'annoo jala ooluusaa himeera.

Maqaansaa Pool Weelan akka ta'e kan ibsame namni kun, Muddee 28, Moskoo keessatti to'annoo jala oolee ," baasasummaan" himatameera.

FSB taajijilli farra basaasaa dursaa Raashiyaa, odeefannoo dabalataa hin kennine.

Yoo yakkamaa ta'uun isaa mirkanaa'e, hidhaa waggaa 10 hanga 20 itti murtaa'uu akka danda'u midiyaan Raashiyaa Tass gabaaseera.

Gama Ameerikaan hanga ammaatti wanti mirkanaa'ee hin jiru.

Himannaan basaasaa walitti dhufeenya Rashiyaan bara kana Ameerikaafi Inglaand waliin qabdu keessatti heeddummateera.

Basaasaan Raashiyaa duraa Sergee fi intali isaa Yulia erga summiin miidhamanii booda Bitootessa keessa Inglaandifi waayilootni ishee dipiloomaatota Raashiyaa 100 ol biyya keessa baafteetti. Inglaand balaa summii kanaaf Raashiyaa himateetti.

Rashiyaan garuu himanna kana haaltee dipiloomatota biyyoota lixaa hedduu biyyasheetii baasuun deebii laattetti.