Lakoofsi namoota balaa Haroo Xaanaarratti du'anii 12 jedhame

Haroo Xaanaa

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Haroo Xaanaa

Haroo Xaanaarratti balaa dhidhimuu bidiruun dhaqabe tokkoon namoonni lubbusaanii darbee 12 gahuu Dhaabbanni Maas Midiyaa naannoo Amaaraa beeksiise.

Kaleessa namoonni sagal du'u kan gabaafne yoo ta'u, har'a garuu lakkoofsi namoota du'anii 12 gahuu barameera.

Bidirutiin namoota lakkoofsi isaan qaraan hinbeekame fi muka feetee aanaa Baahir Daar Zuriyaa lafa 'Saqalax' jedhamu irraa gara Odoola Daqi imalaa turtee wayita dhidhimteetti.

Qorannoo har'a gaggeefameen lakkoofsi namoota imalaanii ture haalaan beekamu baatulleen kanneen lubbunsaanii dhaban 12 ta'un himameera.

Hanga ammaattis reeffi nama tokkoo qofti kan argame yoo ta'u, kan kanneen namoota 11 hanag yoonaatti akka hin agamneef barbaachi itti fufu barameera.

Madda balaa akka qoratamuuf gareen qorattootaa garasitti eergamuu hojii eegalanilleen, ragaa hanga ammaatti jiruun balaan kun kan qaqabee humnaan ol fee'u isheetiin ta'u akka hinollee tilmaama.

Balaa akkasii Haroo kanarratti kan hinbaramneedha kan jedhame yoo ta'u, waggoota jaha dura bidiruun baroota dheeraaf tajaajiltee turte tokko bubbee hamaan rukutamtee imaltoonni du'usaanii maddeen eeraniiru.

Balaan kunis kan qaqabe alkan Dilbataa sa'aatii 11 irratti ta'un akka hinollee dubbatama.