Kiim Jong-un gabbisa niwukileeraarratt yaada jijjirra jechuun Ameerikaa akeekkachiisan

Kiim Joong Un Image copyright Reuters

Dureen Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun gabbisa niwukileesa isaanii akka dhabamsiisuu itti fufan himanii Ameerikaan qoqqobbii nurra keesse kan itti fuftu yoo tahe haalicha jijjiru dandeenya jedhan.

Kiim yeroo waggaa haaraa sababeeffachuun bakkicha daawwatan ergaa kana dabarsan.

Dubbii isaan bara darbe waggaa haaraa irratti dubbatan Kooriyaan gama hariiroo dippilomaasiin Ameerikaa fi Kooriyaa Kibbaa waliin ce'umsa guddaa keessa galtee ture.

Kiim Waxabajji 2018 keessa dhimma gabbisa niwukileeraa dhabamsiisuu irratti Tiraampi waliin wal arguun mariyatanis isaan as bu'aa guddaan galmaa'e hin jiru.

Waliigalteen bara 2018 kan dhufe yaalii misaa'elaa hanga dachee Ameerikaa Waashingitan gahuu danda'u Kooriyaan kaabaa erga taasiftee yoo tahu biyyootni lameen doorsisa hedduus dabarsaniiru.

Ergaa baga geessanii waggaa waggaan dabarsuu, Kiim akaakayyuu isaa hundeessaa sirna Kominizimii tahan Kim Il Sungi irraa fudhatan jedhama.

Dubbii isaan taasisan dhimma dinagdee ilaalchisuun ergaa dabarsuu yoo tahu, hawwaasni idila adunyaa garuu maal dubbatu jechuun waan eeganiif ergaan isaanii adunyaatti darba.

Ergaa isaanii bara kanaanis yoo Ameerikaan waadaa uummata adunyaa guutuu irratti galte dhiistee qoqqobii keesseen itti fufte ol'aantummaa keenya kabachiisuuf filannoo qabnu hundaa fayyadamna jedhan.

Kooriyaan Kaabaa yaaliiwwan misaa'elaa gurguddoo seera idila adunyaa cabsan gaggeessuun Ameerikaa fi Dhaabbata Mootummota Gamtoomanii dabalatee qoqqoobbii jala jirti.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Kooriyaan Kaabaa yaalii misaa'elaa fi niwukileeraa dhaabdeetti

Kiim biiyi isaanii Kooriyaan niwukilera ishee fayyadamuus tahe gabbisuu dhistee tarkaanfiiwwan murtessoo fudhatteetti jedhan.

Ammas yeroo kamitti iyyuu Tiraampi waliin wal arguuf qophii akka tahan himaniiru.

Kooriyaan bakka gabbisa niwukileeraashee gariin akka barbadeesite himamus shakkiinis jira jedhama.

Tiraampi Kiim waliin ji'a Guraandhalaa keessa wal arguu akka barbaadu himeera. Ta'us haalichi kan mirkanaa'e miti.

Kiim gaggeessaa Kooriyaa Kibbaa waliinis wal arguun mari'achuu barbaada.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata