Maalii: Jiraattoonni mandara Moptii hidhattootaan ajjeefaman

Fulani semi-nomadic herder’s in Diafarabe, Mali Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Warri Fulaanii gartokkeen horsiisee bultoota dha.

Hidhattoonni meeshaa adamsitoota aadaa akka ta'aniitti amanaman miidhaa jiraattota manda jiddu gala Maaliitti qaqabsiissaniin yoo xinnaate namoota 37 ajjeessu isaanii motummaan biyyattii hime.

Jiddu gala naannoo Moptii keessatti Mandara Kologon keessatti manneen hedduun gubachu qondaaltoonni himaniiru.

Motummaanis dhimmicha qorachuuf hojii eegaleera.

Bara darbees, walitti bu'iinsa adamsitoota Dogon fi garee horsiise bultootaa saba Fula jidduutti umamee tureen hedduun ajjeefamnii ture.

Miidhaan kunis guyyaa Kibxataaa sa'aa 05:00 GMT umamusaa motummaan ibsa isaatiin beeksise.

Jiraataan manda Fulaanii Allaaye Yattaraa AFP'ti akka himeetti, yoo iyya dhagahuutti loon qabachuun mandaraa ala ture.

"Duree mandara keenyaa Musaa Di'alloo ajjeefameera miseensoota maatii isaa waliin; mucaa baayyee xiqqoo dabalatee,'' jedha.

Adamsitoota Dogon fi gartookkeen horsiistoota kanneen ta'an jidduutti bishaanii fi lafa margaarratti irra deddeebiin walitti bu'iinsi umama.

Warri Dogon warra garee Fulanis balaaleeffatu. Gareen Fulanis ammoo akka nu rukutaniif motummaatuu adamsitoota hidhachhise jechuun himatu.

Loltoonni Maalii kan Faransaayoaan deegaramanis jahaadistoota mo'achuun lafa bal'aa kaaba biyyattii jeequmsa keessa turte bata 2012tti to'atan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata