Waancaa Afriikaa bara 2019: Kaameruuniifi kennamee kan ture irraa fudhatamee Masiriin akka qopheessuuf filatamte

Waancaa Afrikaa Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Waancaa Afrikaa

Waancaan Afriikaa kan 2019 Kaameruun akka qopheessituuf kennameefii ture irraa fudhatamuun Masriin akka keessummeessitu murtaa'e.

Konfedereeshiniin Kubbaa Miilaa Afriikaa (Caf) akka beeksisetti, Masriin, Afriikaa Kibbaa mo'achuun Waancaa Afriikaa bara kanaa keessummeessiti.

Biyyi duraan akka qopheessituuf kennameef ture Kaameruun sababii qophii boodatti harkifachuuf Sadaasa darbe irra fudhatameera.

Masiriin ammoo Waancaa Afriikaa lakkoofsa biyya itti hirmaatan gara 24'tti guddate kana qopheessuudhaaf hanga Waxabajji dhufu taphichi jalqabutti baatii ja'a qabdi.

Masiriin Waancaa Afrikaa qopheessuudhaaf kun isa ja'affaa yommuu ta'u kan dhiyeenya qopheessite kan bara 2006 turedha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata