'DR Koongoo: Sababa walitti bu'insa sabummaan namoonni 900 ajjeefaman

Poolisiin Koongoo daandii irraa eegumsa taasisaa jira Image copyright AFP

Walitti bu'insi sabummaarrattii xiyyeefatee Lixa DR Koongootti uumameen guyyoota sadii keessatti lubbuu namoota 890 ol galaafachuu Dhaabbanni Mootummota Gamtoomanii gabaase.

Maddeen amanamoon akka jedhanitti naannoo Yumbii gandoota afur keessaatti gosa Banuunuu fi Bateendee gidduutti wal dhabdee uumameen namootni kan ajjeefaman.

Jiraattotni hedduun naannoo wal dhabdichi itti uumames qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru.

Filannoon pirezedaantummaa Mudde 30 gaggeefame sababa walitti bu'insaan naannoo Yumbii jedhamu keessaa akka darbe taasifamera.

Walitti bu'insi lubbuu namoota 900 tahuu galaafate guyyota sadii keessatti yoo tahu inni Mudde 16-18tti kan turedha.

Manneetiin jireenyaa fi gamoowwan 465 tahan akkasumas manneetiin barnootaa fi buufatni fayyaas akkasuma gubataniiru.

Buqqaatotni 16,000 tahan laga Koongoo ce'uun biyya ollaa jirtu Koongoo Biraazaavil galanii jiru.

Dhaabbatni Mootummota Gamtoomanii waliiti bu'insa hamaatu umame jedhee namootni dubbii kana kakaasan seeratti dhiyaachuun murtoo haqa qabeessa argachu qabus jedhe.

Namootni 82 tahan miidhamaniiru jedhus odeeffannoon argame Dhaabbatni Mootummota Gamtooman gauu lakkoofsichi hedduu tahuu mala jedha.

Dhaabbanni Mirga Namoomaas waa'ee walitti bu'insichaa fi miidhaa dhaqqabe qorachaa jira.

Akka jedhamutti walitti bu'insichi kan jalqabe sabni Banunu gaggeessaa isaanii du'e tokko lafa warra Bateendee irratti awwaaluuf yommuu jedhanidha.

Filannoo pirezedaantummaa Koongoo gaggeefamee naannoowwan kanneeniti akka ji'a Caamsaa keessa gaggeefamu murtaa'us bu'aa hanga ammaatti jiruun Morkataan Feeliksi Tishesekedii injifachuun gabaafameera.

Gama biraan ammoo morkataan biraa Maartin Fayulaa anatu mo'ate jechuun iyyata galcheera.

Jooseef Kaabilaan waggota 18'f biyyittii kan bulche yoo tahu yoo mo'ataan filannichaa mirkanaa'ee taayitaa dabarseef seenaa biyyittii keessatti isa jalqabaa taha.

DR Koongootti gaggeessaan tokkoyyuu karaa nagaa taayitaa dabarsee kennee hin beeku.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata