Gamtaan Afrikaa marii Finfinneetti taa'een, Koongoon bu'aa sagalee filannoo akka tursiiftu gaafate

Feliksi Sheshidii dursaa paartii mormituu kan abbaa isaan bara 1982 hundeeffame, amma filannicha mo'ate jedhame Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Feliksi Sheshidii dursaa paartii mormituu kan abbaa isaan bara 1982 hundeeffame

Gamtaan Afrikaa DR Koongoon bu'aa filannoo pirezedaantummaa gaggeesitee eenyu akka mo'ate amma akka hin ibsine gaafate.

Gaggeesitootni biyyoota Afrikaa garaagaraa kaleessa Finfinneetti wal gahuun wal dhabdee filannoo Mudde 30 irratti ibsa baasaniiru.

Gamtaan Afrikaa nageenya, tokkummaa fi guddina dimokiraasii ardichaaf kan hojjetu yoo tahu bu'aa sagalee filannoo toban darbe ibsame irratti shakkii akka qabu ibseera.

Lakkoofsi jiru akka kaadhimamaan paartii morkataa Feliksi Sheshidii mo'ate agarsiisus morkataan isaa aartin Faayulaa ammoo anatu mo'ate jechuun falmaa jira.

Bu'aan sagalee filannichaa xumuraa har'a kan beekamu yoo tahu Gamtaan Afrikaa garuu akka yeroo biraa akka ibsamuuf gaafate.

Gaaffiiwwan hedduun waa'ee lakkofsa sagalee lakkaa'amee Feliksi Sheshidii mo'ate jedhu irratti kan ka'an yoo tahu pirezidaanti Jooseef Kaabilaa irraa taayitaa fudhachuuf waliin marii taasiseera jedhama.

Image copyright Waajjira Ministira Muummee
Goodayyaa suuraa MM Muummee Abiy Ahimad kora kanarratti dursitoota biyyaa argaman keessaa isaan tokko

Mr Faayuuluun namni mo'ate jedhame Feliksi Sheshidii pirezidaanticha waliin waliigaltee taaiseera jechuun himata.

Kaabiilaan waggoota 18'f taayitaa irra turuun yoo bu'aan filannichaa guutuun beekame karaa nagaa yeroo jalqabaaf erga biyyittiin birmadummaa ishee Beeljiyeem jalaa argattee dabarsuu isaati.

Komishiniin filannoo biyyittii Feliksi Sheshidii sagalee 38.5% yoo argatu Mr Faayulaan ammoo 34.7% argateera jechuun ibseera.

Mr Faayuluun irra deebiin nuuf lakkaa'amuuqaba jechuun himata isaa mana murtiitti dhiyeeffateera.

Taajjabdootni idila adunyaa bobba'anis bu'aa sagalee filannoo ibsame irraa shakkii akka qaban ibsaniiru.

Ji'a darbe keessa wal dhabdeen sabummaa irratti xiyyeefatee biyyicha keessatti dhalate lubbuu namoota 900 galaafachuu Dhaabbanni Mootummota Gamtoomanii ibseera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata