Biyyi mormiin keessa jiru Sudaan gaazexeessitoota lama hojii dhorkite

Mormiin Magaalaa guddoo Sudaan, Kaartuum, keessatti eegale ji'oota ja'a lakkoofsiseera Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Mormiin Magaalaa guddoo Sudaan, Kaartuum, keessatti eegale ji'oota ja'a lakkoofsiseera

Aanga'oonni Sudaan gaazexeessitoota biyya alaa lama kanneen biyyattii keessatti hojjechuuf mirga qaban jalaa eyyama hojii haqan.

Biyyi mormiin yeroo dheeraaf keessatti geggeeffamaa jiru Sudaan amma goolama siyaasaa keessa seenteetti.

Mormii mootummaa biyyattiirratti ji'oota ja'an darbaniif geggeeffamaa jiru gabaasuurraa ittifamaniiru gaazexeessitoonni kunneen.

Gaazessitoota lameen keessaa tokko miidiyaa biyya Sa'uudii kan Al Arabiyaa jedhamuuf kan hojjetu yoo ta'u, kaan ammoo miidiyaa biyya Tarkii Anadolu jedhamuuf hojjeta.

Aanga'oonni Sudaan haala hojii gaazexeessitoota kanneenii irra deebinee ilaaluu barbaanna jedhanillee, ibsa bal'aa irratti hin kennine.

Image copyright AFP/Getty
Goodayyaa suuraa Mormitoonni akka pirezidaantiin biyyattii aangoo gadi dhiisu fedhu

Gorsaan Odeeffannoo Dhimma Biyaa Alaa Sudaan kan eyyama dhaabbilee miidiyaa biyyattiif kennu akka ibsetti hanga haalli hojii gaazexeessitoota irra deebiin ilaalamee xumuramutti gaaxeessitoota hojiirraa ittisuun itti fufa jedheera.

Sudaan keessatti mormiin rakkoo diinagdeetin walqabatee ji'a ja'a dura eegale boodarra ka yeroo dheeraaf aangoorra turan Pirezidaantii biyyattii Omar al-Bashir aangoorraa buusuurratti xiyyeeffate.

Mormii eegaleen namoonni 26 du'uu aanga'oonni dubbatu, quuqamtoonni mirga namaa garuu namoonni 40 ta'an du'uu ibsaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata