Pirezidaantiin Sudaan Omar al-Bashiir Qaxar daawwachaa jiru

al-Bashir Qatar daawwachaa jiru

Pirezidaantiin Sudaan Omar Hasan al-Bashiir Qaxar daawwachaa jiru.

Mormii mootummaarratti ji'a darbe keessa eegaleen raafamaa kan jirtu Sudaan nageenya mirkaneessuufi diinagdee dandamachiisuun mootummaa biyyattiif qormaata ta'eera.

Pirezidanti al-Bashiris kanumaaf furmaata barbaaduuf gara biyya Arabaatti qajeeluu xiinxaltoonni dubbatu.

Akka aanga'oonni Sudaan jedhanitti Obbo al-Bashir akkaataa gara dhiha Daarfuuritti nageenya mirkaneessuun danda'amurratti ni mari'atu, xiinxaltoonni diinagdee garuu diinagdeesaanii laamsha'ee jiruuf furmaata barbaacha deeman jechaa jiru.

Hookkarri Sudaan keessatti ji'ootaaf ture daballii gatii daabboo fi boba'aarraa mormuutiin eegale.

Boodarra malli furmaataa dhibnaan hiriirtonni mootummaa mormuu eegalan.

Mufiin ummanni hanqina diinagdee isa mudateen agarsiise deebii ga'aa dhabuunsaa lubbuu hedduu galaafateera.

Mormitoonni ammaan tana Obbo al-Bashir aangoo haa gadi dhiisan jechuun gaafachaa jiru.

Halkan edaa poolisiin mormitoota karaa cufanii fi gommaa karaarratti gubaa turan hiraarsaa turan.