Mariin araaraa mootummaafi ABO gidduutti magaalaa Ambootti taasifamaa jira

Marii araaraa Kibxata darbe giddu gala aadaa Oromoo Finfinneetti taasifame, Amajjii 22 2018
Goodayyaa suuraa Marii araaraa Kibxata darbe giddu gala aadaa Oromoo Finfinneetti taasifame

Mariin araaraa guyyaa har'aa Gumiin Abbootii Gadaafi Yunivarsiitiin Amboo waliin ta'un qopheessan galma yunivarsiitii Amboo keessatti taasifamaa jira.

Sagantaa kana irratti araara mootummaafi ABO'n irra gahan Walitti Qabaan Gumii Abbootii Gadaa fi Abbaa Gadaan duraanii Bayyanaa Sambatoo ni dhiheessu.

Miseensa koree dhimma araaraa hordofu kan ta'an Dareektarri Olaanaa OMN akkasumas xiinxalaan siyaasaa Obbo Jawaar mohaammad immoo sagantaafi karoora koree teknikaa gaafa Kibxataa filatame hirmaattotaaf ni dhiheessu.

Hirmaattonni koree keessaa walitti dhufan, hayyuulee akkasumas jiraattonni magaalaa Amboo bakka argamanitti immoo waan dhihaate irratti mariin adeemsa araaraa ni taasifama.

Sangaan araaraa kan qalamu yoo ta'u hoggantoota mootummaa dabalatee hayyu duree ABO akkasumas hogantoonni paartilee biroo argamaniiru.

Kibxata darbe marii araaraa Gumiin Abbootii Gadaa fi Haadholii Siiqqee magaalaa Finfinnee keessatti qopheessaniin qaamoleen lamaan araara buusuuf waligaluu isaanii ibsaniiru.

Koreen abbootii gadaaf haadha siinqee, hayyuulee fi bakka bu'oota dhaabbilee lamaanii of keessatti qabate fi miseensota waliigalaa 71 qabus hundaa'uun ni yaadatama.

Odeessa kana irratti dabalata