Suudaan mormii olaanaan jeeqamte

Sudanese police fire tear gas at protesters trying to march on the presidential palace in the capital Khartoum on 24 January 2019.
Ibsa waa'ee suuraa,

Poolisoonni mormiitoota Magaalaa Kaartum keessatti hiriiraaf bahan bittinsuuf gaazii imimmaanneessu fayyaman

Morniim motummaa guutuu Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiruun walqabatee, humnootiin nageenyaa mormiitoota magaalaa guddoo biyyattii Kaartuum keessatti m0rmiif bahan waliin walitti bu'an.

Poolisoonni mormii bittinsaniis hiriiricha adda kutuudhaaf gaazii imimmaanneessutti fayyamaniiru.

Gareewwan doktaroonni , injinarootaa fi barsiiftoota kanneen mormii qindeessaa jiran akka himaniittis Suudaan keessatti bakkeewwan 50tti qindeessaniiru.

Baatii darbee dhimmaa dinagdee irratti kan eegalan yoo ta'u, garuu xiyyeeffannaan isaanii pirezidaanti Omaar al- Bashiir aangoorraa buusuu ta'eera.

Gaazexessiituu Zeinab Mohammad Saalih BBC'tti akka himtetti, guyyaan kammisaa kan mormii olaanaan itti gaggeefameedha.

Poolisoonnins bakkeewwan dhiheenya Kaartuumiitti argaman garaa garaa keessatti mormicha to'achuuf gaazii imimmaaneessaatti fayyadamaniiru.

Erga mormichi eegalee kaasees, namoonni 26 ajjeefamuu aanga'oonni kan himan yoo ta'u, mormiitoonni mirgaa garuu 40 ta'u jechaa jiru.

Sababii fudhatama hawaasummaa olaanaa isaaniitiin walqabatee adamsamuum doktarootaa humnootii nagaa eegsiisanii dabalaa kan jiru jedhameeras.

Torban darbees, humnootiin motummaa mucaa waggaa 16 fi dokratti aanaa Buriitti mormiirra ture tokko rasaasaan ajjeefamaniiru.

Dr ajjeefamee Baabikar Abdulhameed, xiyyitii 14 qaama isaa keessatti kan argame yoo ta'u, miseensii Garee Doktaroota Suudaan tokko BBC'tti himeera.

Yeroo dhiheenyaattis, miseensoonni gaazexessitootaa Al Jaazeeraaf , Ejjansii Oduu Anadolu Tarkii fi kan TV Al Arabiyaa Saawudiitti bu'ureefatee heeyyama hojii didamaniiru.