Hidha Biraazil jijjigeen namooti 300 achi buuteen isaanii dhabame

Hidhaa Biraazil keessatti cabe Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Galaanni dhoqqee manaafi lafa qootisaallee fudhate

Lubbuu baraartonni Jimaata darbe namoota 300 hidhaa cabe kanaan badan carraan argachuu 'baayyee xiqqoo' dha jedhan.

Dilbata darbe magaalaa Kibba dhiha hidha Biraamaandihoo lakkoofsi namoota du'anii 58 gahee ture. Namni lubbuudhaan argame hin turre.

Haati warraa ganna 35 abbaan warraa hin argamneef ''abdii hin kutannu'' jettee jirti.

Riqichi maaliif akka cabe waanti barame hin jiru. Abbaan qabeenyaa riqichaa Vaal hojjechiise sirnaafi namuusa hojiifi nageenyaa hunda hordofee akka hojjete himeera.

Vaal hojjettoonni 305, kontiraaktaroonniifi jiraattonni ammaayyuu achi buuteensaanii hin beekamu, namooti 192 tahan immoo nagaan baraaramaniiru jedheera.

'Yeroo hojii 48 booda carraan nama tokko lubbuudhaan argachuu xiqqaa dha'' jechuun hogganaan barbaacha kanaa maatii namooti jalaa badanitti himan.

''Haa tahu malee namoota ni arganna jenne abdachuun barbaanna,'' jedhan.

Hidhaan cabee kuni kaafiteeriyaa hojjettooni itti nyaatan dhoqqeen awwaaluun, mana, konkolaataafi karaallee gaggaraglchee haree fudhate.

Naannicha qaqqabuun baayyee rakkisaa waan taheef gareen baraartotaa heelikoptaraafi maashinoota guguddoo fayyadamaa jiru.

Baasiin hojjettoota baate yoo argameyyuu, lubbuu baraartonni baabura namoota lubbuun hafan yookiin reefaa isaanii ammayyuu barbaadaa jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata