Dhukkuba addunyaarratti namoota 6 qofa qabate
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

'Addunyaarratti dhukkuba namoota 6 hin caalle qofa qabate'

Lammii Baangilaadish dhukkuba epidermodysplasia verruciformis jedhamuun qabame baqaqasanii hodhuu yeroo baayyee booda amma gara hospitaalitti deebi'eera. Abuul Bajandaar dhukkubicha waliin waggaa 20 caalaa jiraateera. Dhiitooowwan gurguddaa harkaafi miilasaarratti bahu.