Ameerikaan sababii qilleensa qorraatiin labataan al tokko ni rom'iti

Nama cabbiirrtti gaarii oofaa jiru Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Ameerikaatti labsiin yeroo meddamaa labsameera

Ameerikaan labata tokkoon al takkaa sababii qorra hamaatiin akka rom'itu raagdooti haala qilleesaa akeekkachiisaniiru.

Dhohinsi kuufama cabbii guddaa arkitik, yeroo yaa'u kan uumamu yoo tahu 'Poolaar Vorteeks' jedhamuun beekama. Kunis teempireechara hanga -53 gad fiduu danda'a

Qondaaloti Ayoowaa ''namootni baayyee hafuura akka hin baafneefi odeessuu akka hir'isan, akkasumas manaa akka hin baane akeekkachiisaniiru.

Yoo xiqqaate namooti miiliyoona 55 tahan teempireechara '0' gadii keessa akka turan raagameera.

Kutaalee biyyaa kanneen akka Miidweestarn Isteetis Wiskoonsin, Michigaan, Ilinoo'isfi naannolee qilleensa gaarii qabu jedhamnittillee labsiin yeroo muddamaa labsamaeera.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Hojjettoonni Chikaagoo keessatti xiyyaara irraa cabbii haxaa'aaa jiru.

" Raagaan qillensaa, Tajaajila Haala qilleensa Biyyaalessaa, Joohon Gaagaan ''Gara malee tahuun qilleensa qorraa kanaa, waan dhalootaan ala tokko dhufu jechuun danda'ama'' jedheera.

Haala qilleensaa kanaan daqiiqaa 10f ala turuun qaama hadoochuu danda'as jedheere Tajaajilli Haala qillensaa Biyyaalessaa.

Qorri hamaan kuni Kibxataa hanga Kamisaa ni tura jedhameera. Raagdonni haala qillensaa Chikaagoon Antaarkatikaa caalaa qorruuuf jirtis jedhan.

Donaald Tiraamp jijjiirama haala qilleensaaf itti gaafatamummaa ilmaan namootaa tahuutti badaa kan hin waliigalle, waa'ee haala qillensa kanaa,

''Ho'insa Addunyaa maaloo eessa jirta? Koottu deebi'ii si barbaanna'' jedhaniiru.

Raagdonni qorra kanaa garuu haalli qillensaa kun qilleensa ho'aa baatii darbe Morookootti dhoheen uumame jedhaniiru.

Kaanaadaatti qorra kanaaf jecha namooti kobbortaa mi'aawaa ho'a kennuu danda'u uffatan hannaaf saamichaaf akka saaxilaman himameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata