Manni Murtii Veenzuweelaa dursaan paartii mormituu Huwaan Guwadiyoo akka biyyaa hin baane dhorke

Huwaan Guwadiyoo yeroo deebii kennu Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Huwaan Guwadiyoo Karakaasitti yeroo deebii kennu

Manni Murtii Veenzuweelaa Olaanaan dursaan paartii mormituu Huwaan Guwadiyoo akka biyyaa hin baaneefi qabeenyi isaa hin sochoone ajajaa dabarseera.

Tarkaanfiin kun erga torban darbe taayitaa qooddachuuf jecha ''ani pirezidaantii yeroofii Veenzuweelaati'' jechuun labsee kan fudhatamedha.

Guwaadiyoon biyyoota akka Ameerikaa fi kaan irraa deeggarsa argatus akkasuma pirezidaanti Nikoolaas Maduroonis biyyoota akka Raashiyaan deeggarama.

Dursaan paartii mormituu kun akka deeggartootni isaa hirira nagaa sa'a lamaa gaggeessaniif waamicha taasisanii ture.

Biyyootni Kaaba Ameerikaa fi Ameerikaa Kibbaa gidduu galummaan humna waraanaa alaa jiraachuu hin qabu jechuun mormu.

Ministirri Dhimma Alaa Peeruu Neestoor Poopoliziyoo gareen bara 2017 Kanadaa dabalatee biyyoota 14'n hundaa'e Lima Group jedhamu rakkoon siyaasaa Veenzuweelaa karaa nagaa hiikamuu qaba jechuun amana jedhee ibse.

Ameerikaan ammoo rakkoo kana hiikuuf filannoon hundinuu lafa taa'eera jechuun ibsite.

Veenzuweelaan rakkoo dinagdee hamaa keessa erga galtee bubbuleera.

Erga marsaa lammaffaaf Nikoolaas Maduroon taayitaa qabatee biyyittii keessatti falmiin itti fufeera.

Akka gabaasa UNtti namootni 40 ajjeefamanii hedduunis hidhamaniiru.

Manni Murtii Veenzuweelaa pirezidaantii Maduroof amanamaa akka tahetu himama.

Kanaaf ariifatee akka Guwadiyoon biyyaa hin baane murtoo dabarse jedhama.

Guwadiyoon ani dursaa Yaa'ii Waliigalaa [National Assembly] biyyichaa waanan taheef heerri naaf eeyyama jedhe.

Pirezidaantiin amma bulchaa jiru humnaan waan bulchaa jiruuf taayitaa harkaa fuudhee filannoon akka gaggeefamu gochuuf tarkaanfii kana fudhe jedhe.

Bulchiinsi Maduuroo dargaggota hiyyeeyyi daandii irrati ajjeesaa jira jechuunis komata.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata