Koreen Teeknikaa: 'Garee saddetitti qoodamanii bobba'uun WBO waliin mari'achuuf qophii xumuraa jirra'

Ibsa Koree Teeknikaa dhimma araara abo fi mootummaa irratti
Goodayyaa suuraa Ibsa Koree Teeknikaa dhimma araara abo fi mootummaa irratti

Koreen teeknikaa araaraa ABO fi mootummaa pirezedaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa waliin mari'ateera.

Ibsa koreen kuni miidiyaaf kennetti, gama mootummaatinis ta'e gama ABOtiin tumsi milkaa'ina yaalii araaraatiif taasisaa jiran gaaridha jedhan.

Koreen teeknikaa kunis garee saddeetitti qoodamuun waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'achuuf qophii xumureera.

Guyyoota lamaan darban sababa hoggantoota olaanoo argachuu dhabuutiin akka jalaa gubate kan ibse koreen kun guyyoota hafan keessatti hojii karoorfate raawwachuuf abdiin jiraachuu eere.

Miseensa Koree kanaa kan tahan Obbo Baqqalaa Garbaas haaluma murtoon darbeen hojjechuuf karoora baafatanii qophaa'uu isaanii himaniiru.

Milkaa'ina kanaaf ammo qaamolee mootummaa waliin hojjechuun dirqama waan taheef yaalii gochaa turreerra jedhan.

Pirezidaantiin nannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa argatanii akka waliin mari'atanis himaniiru.

''Obbo Lammaanis deeggarsa gama isaanitiin barbaachisu hunda akka taasisaniifi korichas akka tumsan nuuf ibsaniiru. Nutis kanaan baayyee haamlee arganneera. Torbee kana keessatti haaldureewwan barbaachisan xumuruun hojiitti akka galu abdiin qaba,'' jedhaniiru.

Barreessaan Koree Teeknikaa kanaa Obbo Jawaar Mahaammad gama mootummaan wantootni nuuf guutamuu qaban akkuma nuuf guutameen gara waraanni ABO jiru deemuuf qophiirra jiraachuu himan.

Waraanni ABO kabajaan simatamee akka gara uummataatti makamuuf Naannoo irraa kaasee hanga aanaatti koree ijaaruun akka hojjetan ibsaniiru.

Milkaaina hojii kanaatiif waadaan gama lamaaniinuu galame raawwatnaan korichi hojii kana milkaa'inaan akka raawwatu shakkii hin qabnus jedhan Obbo Jawaar Mahaammad.

Abbootiin Gadaa erga ji'a tokkoon as magaalaa Finfinnee galanii dhimmi araaraa kana irratti akka hojjechaa jiran himaniiru.

Erga araarri labsamee waraanni haa dhaabbatu jedhamees gama ABO dhaan miseensonnii fi hoggantootni keenya hidhamaa jiru komii jedhu ilaalchisee Obbo Jawaar himannaan mootummaa irraas,uummata irraas akkasumas ABO irraa dhufaa jiru jedhan.

Kanaaf ammoo walgahiin waliin gaggeeffamu har'a waan jiruuf furmaata ni argata jennee amanna jedhan.

Waliigalatti imalli hanga ammaa gama koree teeknikaatin taasifame hojicha fiixaan baasuuf abdiin jiraachuu kan mulise ta'uu koreen kun ibseera.

Wal dhabdee mootummaa fi ABO gidduutti uumamee ture torban darbe Abbootii Gadaa fi jaarsolin biyyaa akkasumas abbootiin amantaa waliin tahuun magaala Ambootti araarsaniiru.

Waraana walirraa dhaabuu fi guyyoota 20 keessatti waraanni ABO akka gara kaampiittii karaa nagaa galu gochuufis walii galameera.

Koreen miseensota nama 71 of keessaa qabdus hundaa'uun hojjechaa jira.

Odeessa kana irratti dabalata