Humni qilleensaa Itoophiyaa Al-shabaab irratti haleellaa raawwadhe jedhe

Humna qilleensaa Image copyright Tech. Sgt. Cecilio M. Ricardo Jr

Hunmi qilleensaa Itoophiyaa Somaaliyaa keessatti eddowwan garee makaraartoota islaamummaa Al -Shabaabiin ta'ataman irratti haleellaa raawwateen miidhaa olaanaa qaqabsiisuu beeksiisa.

Ibsa Ministirri Raayyaa Ittisa Itoophiyaa baaseen akka beeksiseetti, halleelichi kan raawwatame torban tare keessa bakke garee Al-shabaabiin to'atamteefi Burhaayibe jedhamuun beekamtu fi magaalaa Baayidawaa irraa fageenya km 75 irratti argamtuuttiidha.

Halleellaa humni qilleensaa biyyattii guyyaa Kamisaa Amajii 24, 2019 raawwadheera jedheenis, garee kana irra dhiibbaa olaanaa qaqabsiisu isaa beeksiseera. Hidhatoonni miseensa garee kanaa 35 ajjeefamu himeera.

Miseensoota garee kanaa ajjeefaman keessaayis ogganaan duula garichaa fi qindeessaan alleellaa fanjiin raawwatamanii keessatti kan argaman ta'u ibsichi eereera.

Halleellaa humni qilleensichaa garee kana irratti raawwadheera jedhe kanaanis, konkolaataawwan afir ta'aniifi matarayeesoonni shan barbadaa'u ibseera.

Halleellaa jedhame kana ilaalchisees yaaliin qondaaltoota motummaa Somaaliyaa dubbisuuf taasfne kan nuuf hinmilkoofne yoo ta'u, waa'ee halleelichaas gamasiin kan jedhame hin jiru.

Halleellaan kunis halleedhaa riphee gareen Al shabaabiin torban darbee keessa loltoota Itoophiyaa Somaaliyaatti argaman irratti fudhateera jedhameef deebii ta'u akka mualu tlmaameera.

Kana duras humni qilleensaa Itoophiyaa eddowwaniif yeroo adda addaatti bakkeewwan to'annoo garee Al shabaabi jala jiran irratti halleellaa raawwachuun isaa gabaafamaa tureera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata