Sa'uudii Arabiyaan duula farra malaammaltummaa xumurte

Hoteela Ritz-Carlton kan magaalaa Riyaad keessatti argamu Image copyright AFP/Getty
Goodayyaa suuraa Qacceewwan mootolee fi namoonni bebbeekamoonHoteela Ritz-Carlton kan magaalaa Riyaad keessatti argamu keessatti hidhamaa turan

Sa'uudii Arabiyaan duula farra malaammaltummaa kan bara 2017 labsitee turte amma xumuruushee ibsite.

Erga duula kana labsitee qacceewwan mootolee fi kanneen isaanin hidhata qaban fi tujaaronni bebbeekamoon to'annoo jala oolaniiru.

Aanga'oonni Galoo Galaanaa akka jedhanitti duulli farra malaammaltummaa labsamuu isaatiin biyyattii maallaqa duraa hatamee ture naannoo doolaara ameerkaa biiliyoona 100 deebifatteetti.

Akka isaan jedhanitti dhimmi namoota 87 kanneen himata irratti baname amananii fudhatanii furmaata argateera.

Garuu namoonni saddeet kanneen cichanii himata irratti baname morman dhimmi isaanii mana murtiitti akka ilaalamu ta'eera jedhan aanga'oonni biyyattii.

Himatni namoota 56 ammoo sababa dhimmi isaanii yakkaan walqabatuuf hanga yoonaa furmaata hin arganne.

Duulli kun malaammaltummaa fi ilaalcha malaammaltummaa cabsuuf jecha bara 2017 ilma mootichaa, Mohammad bin Salmaaniin eegalame.

Hanga duulli kun turetti maatiin mootolee, ministiroonnii fi tujaaronni 200 caalan to'annoo seeraa jala oolaniiru, hedduunsaanii hoteela Ritz-Carlton kan magaalaa Riyaad keessatti argamutti hidhamanii turan.

Beektonni gameeyyiin hedduun sirna bulchiinsaa biyyattii keessaa hari'amuun ammoo biyyattii rifachiiseera jedha gulaalaan BBC dhimma biyyoota Arabaa Sebastian Usher

Image copyright AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Duulli farra malaammaltummaa ilma mootichaa, Mohammad bin Salmaaniin eegalame

Duulli kun garuu dhimma investeroota biyya alaatiin walqabatee ka'aa tureef furmaata kaa'e hin qabu.

Garuu tarkaanfiiwwan erga duulli kun labsamee fudhataman investeroonni maallaqa hedduu biyya sa'uudiitti dhangalaasuun hojii barbaadan hojjechuuf akka ofitti amanan taasisa jedha gulaalaan kun.

Gama biraatiin Mohammad bin Salmaan ajjeefamuu gaazexeessaa Jamaal Kashoogjii kan ALA Onkoloolessa 2 bara 2018 Tarkii magaalaa Istaanbul keessatti raawwateefis komii guddaan irratti ka'ee jira.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata