DRC Ministirootaaf umurii guutuu miindaa kafaluufi

Ministirri Mummee aangoo gadi dhiisaa jiran Burunoo Shibilaa Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Ministirri Mummee aangoo gadi dhiisaa jiran Burunoo Shibilaa labsii kana mallatteesan

Rippaabilikni Dimookiraatawaa Koongoo Ministiiroonni isaanii umurii guutuu mindaa fi bu'aalee biroos akka argatan labsiin labsite turte sirriidha jettee falmaaa jirti.

Labsii kana 'Goldan Parachute' jedhanii waamani.

Wixata kaleessaa Mootummaan biyyaatti ''mindaan kaffalluu kun garuu akka duroomaniif yaadamee mitii'' jedhe ibsa baase.

Akka labsii kanaatti Ministiiroonni biyyatti hojiirraa gaggeeffaman bu'aa yoo xiqqaate doolara 2000 akka argatan labsamuun qeeqamaa jira.

Uummatni biyyatti harki caalaan hiyyummaa keessaa jira.

Mootummaan biyyasaanii garuu, waantota bu'uura akka nyaataa, tajaajila fayyaa fi iddoo bashannaanaas akka argataniifi jedha.

Labsii dhimma kanaan walqabatu lama Ministirri Mummee aangoo gadi dhiisaa jiran Burunoo Shibilaa irratti mallatteessan midiyaa biyyattin gabaafamaa jira.

Rooyiters akka jedhutti labsiin jalqabaa Ministirri Muummee duraanii mindaa Ministira Mummee ammaa harka 30, balalii xiyyaaraa waggaatti yeroo tokkoo fi baasii isaaniif doolara kumni shan akka kennamuu labsa.

Labsiin lammaaffaa kan adda godhu yoo jiraate, kiraa manaaf kan ta'u doolarri Kuma tokkoo Ministira Mummee duraaniif akka kennamu labsuun bu'aawwaan biroof kan jedhu jijjire.

Siyaasa biyyatti keessatti labsiin kun qeeqa jabduu dammaqseera.

Gorsaan Pirezedantii duraanii Paatrik Kaangaan' dandeetti hawaas-Dinagdee keenyaan kan wal hin simnee fi hawaasa gatii kan baasisu' jechuun qeeqan.

Mootummaan biyyatti garuu miidhaa inni qaqqabsiisu haaluun, anga'oota biyyatti amma hojiirra jiranii fi kan fuulduratti aangootti dhufan qofatu bu'aa kana argataa jedha.

Pirezedantiin haaraan mudaaman Felix Teshikedii ji'a darbee kakuu seenanii aangootti kan dhufa yoo ta'u, waggoota 60 keessatti aangoo karaa nagaan wal harkaa fuudhuun kan jalqabaati.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata