Phaaphaasin Kaatolikii Firaansis luboonni gaaltamoota garboota saal -quunnamtii gochuu amanan

Phaaphaas Firaansis Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Phaaphaasin Kaatolikii miidhaa saalaa waldaa keessatti raawwatu amanan

Phaaphaasiin Kaatolikii Vaatikaan Firaansis bataskaana keessatti luboonni gaaltamoota (monokseewwan) irratti sarbama saalaa akka qaqqabsiisan himan.

Phaaphaasiin isaan dura turan Benedikt sababa kanaan yaa'ii amantii monokseewwanii cufuuf akka dirqaman himu.

Phaaphaasichi sarbama saalaa monokseewwan irratti raawwatu kana yeroo jalqabaaf amanan.

Bataskaanni rakkoo kana hiikuuf yaalaa turte haa tahu malee 'ammayyuu raawwataa jira' jedhan.

Phaaphaas Firaansis dhimma kana imala seenaa qabeessa Baha Gidduu galaattii wayita taasisan gaazeseessitootatti dubbatan.

Lubooti fi abuunooti gaaltamoota irratti miidhaa saalaa akka gahan amanuun bataskaanni isaanii rakkinicha hiikuuf 'hojjechaa jirti' jedhan.

''Phaaphaasiin duraanii sababii garbummaa saalaa dubartootaan yaa'ii dubartootaa hanga cufuu gahaniiru,'' jedhan.

Sadaasa darbe dhaabbanni Batasakaana Kaatolikii gaaltamoota aadaan akka isaan ''hin dubbanneefi icciitii eegan'' taasise sirrii miti jedheera.

Tibbana immoo barruun Dubarootaa Vaatikaan gaaltamooti tokko tokko daa'imman luboota irraa ulfaa'an akka baasan dirqamu jedhan. Kana immoo amantiin kaatolikii ni dhorka.

Barruun kuni warraaqsi #MeToo dubartooti seenaa isaanii ifatti akka baasan gochaa jiru jedhu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata