Filannoo Naayijeeriyaa: Hiriira deeggarsaa Buhaariirratti namootni wal irra bahuun lubbuun namootaa darbe

Deeggartoota preezidant Muhaammadu Buhaarii Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Istaadiyoomii magaalaa Poort Haarkoortitti namoota kumoota hedduun lakkawamantu argame

Akka hooggantootni naannoo beeksisanitti hiriira deeggarsaa Pireezidanti Buhaariif taasifamerratti waldhidhiibuu mudateen namoonni hedduun wal irra ya'uun lubbuun darbeera.

Balaan kun kan mudate Istaadiyoomii magaala Kibba biyyattiitti argamtu Poort Harkoort jedhamutti erga preezidant Buhaariin haasaa taasisanii boodadha.

Naayijeeriiyan Sanbata alanaa filannoo pireezidantummaa gaggeesuuf qopha'aa kan jirtu yoo ta'u Buhaariin marroo lamataaf filatamuuf dorgomuu.

Pireezidantii itti aanaa kan turan Atiikuu Abuubakar morkataa Buhaarii isaan jabaa ta'u jedhamerea.

Namoonni hedduun balaa kanaan kan miidhaman osoo balbala Istaadiyoomichaa gariin cufaa ta'etti Preezidant Buharii hordofanii bahuuf jedhaniiti.

Kan du'aniin alatti namoonni hedduun miidhaman gara hospitaalaatti geeffamaniiru.

Miseensonni dhaaba siyaasaa isaanii 'All Progressive Congreess' lakkoofsaa baayyatan balaa kanaan lubbuun darbuus waajirri preezidantichaa beeksiseera.

Haa tahu malee filannoo Naayijeeriyaa kana dursuun waajjirra komishinii filannoo biyyittii sadii irra balaan abiddaas gaheera.

Image copyright Reuters

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata