Filannoo Naayijeeriyaa: Muhaammaduu Buhaarii warreen sagalee filannoo hatan akka adaban dhaadatan

Muhammaduu Buhaarii

Madda suuraa, Reuters

Pirezedaantiin Naajeriiyaa Muhaammaduu Buhaarii filannoo biyyaalessaa biyyi isaanii gaggeessuuf jirtu yeroon qabame jijjiiramuu isaa irratti dubbii dubbataniin nama sagalee osoo hatuu ykn saanduuqa sagalleee osoo butuu argame irratti "tarkaanfii gara-jabinaa" akka fudhataniif loltootaafi poolisootaaf ajaja dabarsuu himan.

Qeeqxonni ammoo yaada Pirezedaantichaa kanaan "jungle justice" jechuun komatan. Haqa humnaan fiduu akka jechuuti.

Pirezedaan Buhaariin Komishinii Filannoo biyyattiis dadhabaadha jechuun maaliif akka guyyaan filannoo akka darbu taasisellee akka qoratamuuf ajaja dabarsan.

Aanga'oonni komishinii filannoo guyyaan filannoo akka darbuuf sababiin "dhimma loojistikiidha" jedhan.

Dubbii walga'ii ariifachiisaa paartii isaanii All Progressives Congress party (APC) magaalaa guddittii Naajeeriyaa Abujaa irratt dubbataniin Buhaariin," Namni kamiyyu saanduuqa [sagalee] butuudhaaf ykn adeemsa filannoo jeequudhaaf yaaluuf murteesse yoo jiraatee- hojii seeraan alaa isa dhumaa akka ta'e beekuu qaba," jedhan.

"Namni dhimma filannoo keessa galee jeequ jiraatee jennaan akka lubbuu isaatti murteesse beekuu qaba," jedhan.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Poostaroota na filadhaaf maxxanfaman

'Ajjeesuudhaaf hayyama'

Paartiin warra mormituu Naajeeriyaa, People's Democratic Party (PDP), garuu dubbuu Buhaarii kanaan "haqa humnaan fiduuf waamicha fiduudha/haqa lagaa" jedheera .

"Kana jechuun gaggeessaa biyya qaroome kamirraayyyu kan hin eegamne, ajjeesuudhaaf hayyama kennuudha," jedhan Dubbi Himaan paartii Obbo Kolaa Ologbondiyan.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Namni tokko duulaa na filadhaatiif poostera maxxanfame bira taa'an

Flannoon Sanbata gaggeeffamuuf ture jalqabamuudhaaf yeroon saatiin shan hafutti ture kan akka sagantaan guyyaa filannoo akka jijjiirame kan himame.

Kanaaf sababiidha kan jedhame ammoo waraqaa filannoo gara kutaa biyyattii gara garaatti geessuudhaaf rakkoo geejjibaa mudateen jedhameera.

Filannoon pirezedaantummaafi paarlaamaa amma gaafa Guraandhala 23tti qabamee jira.

Guyyaan filannoo haarawaa qabame kunis shakkisiisaadha

Taajjabdoonni filannoo biyyaalessaa Naajeeriyaa akka sagantaa BBC Newsday'tti himanitti ammallee filannoon kun Sanbata irra gaggeeffamuu isaa %100 mirkaneeffannedha.