Namichi xumura Waraanaa Addunyaa Lammaffaa ayyaneffachuuf dubartii ‘dhungate’ boqote

Guyyaa Yunaayitid Isteet Jaappaan irra aante namoota yaa'ii Niw Yoork irratti ayyaneffatan, Niw Yoork, Alfired Ayizenishtaatin Rome Ebla 30, 2013

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Suuraan kuni agarsiisa bakkeewwan addunyaa hedduutti mul'ateera

Lammiin Yunaayitid Isteet doonirra hojjetuufi xumura Waraana Addunyaa Lammaffaa ayyaaneffachuuf dubartii hin beekne yaa'ii Niw Yoork irratti yeroo dhungatan suurri isaanii ka'e umurii 95'tti boqotan.

Suuraan Joorj Mendosaan dubartii umurii 21 Giretaa Zimar Firedimaan, jedhamtu gaafa Yunaayitid Isteet Jaappaan irra aante yeroo dhungatan suuraan ka'e, suuraa baay'ee yaadatamudha.

Suurri suni suuraalee arfan Alfired Ayizenishtaatin kan ka'eefi barruu 'Life' irratti kan bahe ture.

Aadde Firedimaan bara 2016 umurii 92'tti boqotan.

Intalti Obbo Mendosa, Shaaron Muular, akka jetteetti abbaan ishii tasuma dhukkubsatani gaafa Dilbataa lafa kunuunsi isaaniif taasifamuutti du'ani.

Nami suuraa isaan kaase Alfired akka kitaaba isaanii keessatti barreessanitti hojjetaan doonii lammii Yunaayitid Isteet kuni Hagayya 14, 1945 dubartiidhuma karaatti arge ofitti harkisa ture.

Adde Fireedimaan yeroos gargaartuu ogeessa ilkaan yaalu ta'un hojjettu yoo ta'u hanga bara 1960'tti suura sana quba akka hin qabaanne.

''Dhunguu miti. Ayyaaneeffachuudhuma. Ta'e jaalalaa miti,'' jetteetti.

Haa ta'u malee, nami hunduu suuraa kana akka ayyaneffachuutti hin ilaalu. Yeroo dhihoo kana namoonni muraasni akka xuxxuqqaa saalaa bakkeetti raawwateetti ilaalu.