Jaappaan: Dhiirooti 1000 ta'an ulee milkii qullaa adamsu

Jaappaan: Dhiirooti 1000 ta'an ulee milkii qullaa adamsu

Feestivala kana irratti dhiirooti kun uleen milkii fida ykn immoo namni ulee kana argate waggaa sanaaf carra qabeessa ta'a amantaa jedhuun dukkana keessa adamsuu eegalu.

Uleen 'Shingin' jedhamu kun ceentimeetira 20 qofa dheerata.