Koree Araaraa: Waraanni Bilisummaa Oromoo simatamuu eegale

Waraanni Wayita simatamaa jiru

Madda suuraa, Jawar Mohammad

Ibsa waa'ee suuraa,

Waraanni Beegiitti Abbootii Gadaan wayita simatamu.

Koreen waraana ummatatti deebisuuf hundaa'e guyyaa kaleessaa iddoo waraanni jirutti argamuun simachuu eegalu beeksise.

Guyyaa kaleessaa Wallagga Lixaa Aanaa Mana Siibuutti akka simataman walitti Qabaan Gumii Abbootii Gadaa Oromoo Abbaa Gadaa Tuulamaa duraanii Bayyanaa Sambatoo BBC'tti himaniiru.

Guyyaa har'aa ammoo Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Gidaamii fi Beegiitti simannaan taasifamaa jiraachuu barreessaan koree teekiniikaa Obbo Jawaar Mohaammad fuula Facebook isaanii irratti barreessanii jiru.

Lakkoofsi waraanaa hanga yoonaa simatamee hin beekamne.

''Hin lakkoofne ganaa odeeffannoo fudhanna. Namoonni dursanii galani akka nuu kennanitti gara kuma kudhani oli hin jira jedhani nuu kennani. Hunduu hin gala jechaadha,'' jedhan Abbaan Gadaa Tuulamaa duraanii Bayyanaan.

Simannaan waraanaa kuni guyyaa sadii fudhata.

''Ergaa hogganaan isaanii kennan hojiirra oolchan malee Jaal Marroo ani hin agarre,'' jechuun Ajajaa Waraana WBO Lixaa akka hin arganne himaniiru.

Hayyu dureen ABO fi Ajajaan olaanaa Waraana Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa waamicha dabarsan waraanni dhagahe ni dhufa jedhame eegamaa jira.

'Namni tokko yoo isaan tuqe itti gaafatamummaa fudhata jechuun nu deeggaraa jiru' jechuun Raayyaan ittisa biyyaa akka bira dhaabate Abbaa Gadaa Tuulamaa duraanii Bayyanaan himaniiru.

Lakkoofsi Waraana Bilisummaa Oromoo biyya keessa socho'u meeqa akka ta'e hin beekamu.