Siiriyaa: baqannaa waggootaan booda lammiileen Siiriyaa biyyatti deebi'aa jiru

Siiriyaa: baqannaa waggootaan booda lammiileen Siiriyaa biyyatti deebi'aa jiru

Waraana waggoota dheeraa Siiriya keessaatti ture booda namoonni hedduun gara Siiriya deebi'a jiru.

Jordaan daanga ishee Jabiir cuufame ture amma banuun namoonni gara Siiriyaa akka deemaniif carraa baante jirti. Amma sababni daangaan banameef daldaaltoonis daldala xixiqqoo jalqabani jiru.