Simannaa WBO: Miseensonni koree araaraa waraana simachuuf Wallaggatti imalan 'butaman'

Miseensota waraanaa Qeellam Wallaggaa Aanaa Anfillootti butaman jedhaman

Madda suuraa, JAWAR MOHAMMED/FB

Miseensonni Koree Araaraa waraana Bilisummaa Oromoo simachuuf imalan Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Anfillootti butamaniiru.

Koreen Araaraa gara lixa Oromiyaa imale Gidaamii, Begii, Mandii, Qaaqee, Dambidoolloo fi Anfillootti waraana bilisummaa Oromoo simachaa turuu kan dubbatan walitti qabaan koree kanaa Abbaan Gadaa Tuulamaa duraanii Bayyanaa Sambatoo warri butaman miseensota gara Anfilloo imalan ta'uu BBC'tti himaniiru.

"Kaayyoodhaaf waan baaneef dogoggora xixiqqoo uumamee fi rakkoowwan nu mudataniin injifatamnee duubatti hin deebinu, raawwii gaariirra jirra" jedhu.

Miseensonni koree teknikaa butaman amma bakki jiran hin beekamu jedhu miseensi koree teeknikaa aanaa Daalle Waabaraa magaalaa Qaaqee jiran kan akka maqaan isaanii dhahamu hin feene tokko.

Geggeessaa warra gara Dambi Doollootti ramadamanii, Abbaa Gadaa Hambisaa Likkaasaa dabalatee warra butamaniif bilbiluuf yaallullee argachuu hin dandeenye, kanaafuu amma quba wal hin qabnu jechuunis dubbatu.

Barreessaan koree Araaraa Obbo Jawar Mohaammad fuula 'Facebook' isaanii irratti akka ibsanitti miseensota afuritu butame.

''Rakkoon gahe akkuma miseensonni koree bakka adda addaa irraa deebi'anin wal-geenye gabaasa guutuu ummataaf kan dhiheessinu ta'a,'' jedha Obbo Jawaar.

Gama wal fakkaatun, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Mana Sibuutti miseensonni koree araaraa akka ''reebaman,'' odeeffanneerra.

Dhimma kana irratti miseensota koree teknikaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuu garuu hin dandeenye.

Wanti akkanaa haaraa miti. Kanaan dura pirezidantiin yunivarsiitii Dambi Dolloo kan turan Dr Dalasaa Bulchaa guyyoota lamaa oliif karaatti butamani boodarra Gidaamiitti argamaniiru.

Dr Dalasaaan waan yeroos isaan mudates ta'e abbaa kana raawwate dubbachuu hin feene.

Kanaan alattis yeroo baankiileen hedduu Godinoota Lixa Oromiyaatti saamaman hojjettonni baankii butamanii fudhatamaa turani.

Abbootii Gadaa araaraaf boobba'an irratti badii kana kan raawwate eenyu akka ta'e ifatti wanti himame hin jiru.

Yeroo hedduu qondaaltonni mootummaa rakkoo nageenyaa Lixa Oromiyaatti uumamuuf Waraana Bilisummaa Oromootti quba qabu.

Hooggantoonni ABO kan waraanaa dabalate immoo keessaa hin qabnu jedhu.

Kanaan dura, tarii qaamni maqaa WBO'tti dhimma bahu yoo jiraate adda baasuuf waraanni bosona jiru dura bahuu qaba jechuun qondaalli olaanaa Poolisii Oromiyaa BBC'tti himani ture.