Dhugaatii summaawaa Indiyaa: Oomishtoonni baala shaayee Indiyaa 130 caalan dhugaatii summaawaadhaan dhuman

Miidhamtoonni hojjettoota Oomisha Baala Shaayee Kaaba Baha Indiyaati

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Miidhamtoonni hojjettoota Oomisha Baala Shaayee Kaaba Baha Indiyaati

Akka qondaaltonni jedhanitti oomishtoonni baala shaayee dhugaatii summaawaa seeraan ala daldalamaa ture erga dhuganii booda yoo xiqqaate namoonni 130 ta'an yoo du'an 200 irra ammoo miidhaa ga'eera.

Balaan kaaba baha Indiyaa naannawa Uttar Pradesh fi Uttarakhand jedhaman keessatti mudate kun jalqaba namoota 100 ajjeese, guyyaa itti aanu ammoo namoota 35 ajjeese.

Akka poolisiin jedhutti namoonni gocha kanaan shakkaman kudhan to'annoo jala oolaniiru.

Balaan mudate erga bara 2011 Beengaal gara Dhihaatti namoonn 170 ta'an dhumanii as isa hamaataadha jedhameera.

Doktaroonni warra miidhaman hospitaalatti yaalaa jiran waanti miidhamtootarra ga'e kun bitaa nutti galeera jedhu.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Nama miidhamee yaalamaa jiru

"Namoonni wayita gara hospitaalaa dhufan ol deebisaanii ture. Qaama isaanii caccabsa, hafuura kuta,'' jedha Daarektarri Biiroo Fayyaa Kutaa Biyyaa Golaghat Dr Ratul Bordoloi.