MM Abiy Ahimad pireezidantoota Somaaliyaa fi Keeniyaa 'araarsan'

Hoggantoota biyyoota sadeen Image copyright Waajjira Ministira Muummee

Pireezidantoonni Somaaliyaa Abdullaahii Farmaajoo fi kan Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa waldhabdee dippiloomaasii gidduusaanii ture furan.

''Mootummaan Soomaaliyaa MM Itoophiyaa Abiy Ahimad marii kana qopheessuu isaaniitif ni galateeffata'' jedha ibsi marichaan booda bahe.

Waldhabdeen kunis biyyoonni lamaan kunniin dhiyeenya kana 'lafti boba'aa galaanarraa daangaa kooti, anaaf mala' jedhuun kan eegale ture.

Kanumaan walqabatee Keeniyaan ambaassaaddra ishee Moqaadishoo jiru gara biyyaa yaamuun, ambaasaaddara Naayiroobii ture ammoo biyyaa baasteetti.

Keeniyaan waan jechaa turte, ''Somaaliyaan lafa boba'aa waliigalteen irratti hin gahamne gurguraa jirti''.

Erga MM Abiy Ahimad kaleessa galgala Farmaajoo waliin Naayiroobii galanii booda, har'a ganama gaggeessitoonni biyyoota sadii kunniin walgahii taa'aniiru.

Kanumaanis walitti dhufeenya dippiloomaasii adda citee ture deebisuuf waliigalaniiru.

''Pireezidantoionni lamaan marii bu'a qabeessa godhaniiru. Walitti dhufeenya dippiloomaasii adda citee ture deebisanii cimsuufis waliigalaniiru,'' jedha ibsi waajjira pireezidantii Somaaliyaarraa ergame.

Waajjirri Ministeera Muummee Itoophiyaas fuula Facebook isaarratti kanuma mirkanessuun maxxanseera.

MM Itoophiyaa Abiy Ahimad walgahii pireezidantoota lamaan kanneen mijeessaniiru jedhamee amanama.

Erga ji'a dabre waldhabdeen uumame as walgahiin gaggeesitootaa kun isa jalqabaati.

Manni Murtii Haqaa Idil-addunyaa himannaa mootummaa Soomaaliyaan wa'ee lafa boba'aa kanaan walqabatee dhiyaate ilaalaa jira.

Ambaasaaddaroonni biyyoota lamaanii kunniin yoom gara hojiisaaniitti akka deebi'an wanti jedhame hinjiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata