DR Koongoo: Hookkarri kun namuummaa irratti yakka, jedha UN

Awaallii jamaa Bongeedeetti Koongoo Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Awaallii jamaa Bongeedeetti argamu reeffa 100 qaba jedhamee yaadama.

Qorannoon UN hookkarri Rippaablika Dimookraatawaa Koongoo waggaa darbee yakka namuumma irratti jedhamuu danda'a jedha.

Matiin waliin mana keessatti lubbuun gubamuufi daa'imni waggaa lama boollatti darbatamuu dabalatee yoo xiqqaate namootni 500 ajjeefamaniiru jedha.

Yeroo gosi tokkoo hogganaa isaani lafa gosa biraa irratti awwaluuf waan barbaadanitti walitti bu'iinsi gosumma irratti hunda'ee jalqabe.

Qorannoon kun hokkarri ykn walitti bu'iinsa kun deebi'ee ka'uu danda'a jedha.

Hokkorri Muddee 16fi 18 gidduu ture "deeggarsa hoggantoota aadaan karoorfame kan raawwatame dha" jechuun qorannoon kun ni ibsa.

Miseensonni hawaasa Batende gandoota Banunu kan haleelan " saffisaafi hammeejja guddaan waan ta'eef miliquuf yeroo xiqqootu ture."

Qorannoon kun aanga'oonni magaalaa Yumbi, bulchiinsa Mai-Ndombe "uummata kana kunuunsuuf itti gafaatamummaa qaban hin baane" jedha.

Amajjii keessa namootni du'an 890 ta'uu hin hafu jechuun UN dubbateera.

Hokkorri kun gandoota uumamanitti gartuun qorattoota ergaman ganda afur keessa sadi bira qofa ga'uu danda'ani.

Laga Koongoottis reeffi namoota darbatameera jedhamees ni yaadama.

Namootni laga Koongoo ce'uun Koongoo-Biraazavilitti baqataniru. Jiraattonni 16,000 ta'an qe'ee isaanirra buqa'aniiru jedha qorannoon UN.

Odeessa kana irratti dabalata