Balaa Xayyaaraa ET302: Boeing xiyyaara 737 Max hunda hojii dhaabsise

Naannoo balaa xiyyaaraa ET302 Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Naannoo balaa xiyyaaraa ET302

Boeing lafa balaa Daandii Xiyyaaraa Itoophiyaa, ET 302, ragaa haaraa argate booda xiyyaarota 737 Max hunda hojii dhaabsise.

Dhaabbatni oomisha xiyyaaraa Ameerikaa kun xiyyaarota 371 hunda yeroof hojii akka dhaabsisu beeksiseera.

Bulchiinsi Aviyeeshinii Federaalaa Ameerikaa (FAA) ragaa haaraafi daataa satilaayitii haaraa irratti hunda'uun murtee xiyyaroota kana hojii dhaabsisu irra ga'e.

Kanaan dura yeroo biyyootiin heddu gosa xiyyaaraa kana hojii dhaabsisuuf murtessanitti FAA'n didee ture.

FAA ragaa maalii argate?

Gartuun qorattoota FAA Dhaabbata Nageenya Geejjiba Biyyaaleessa waliin balaa ET302 qorachuuf iddoo balaan kun qaqqabeetti argamu.

Roobii hogganaan FAA Dan Elwell "Balaan ET 302 kun balaa Lion Air Flight waliin wal fakkaatti qabachuun isaa hundaaf ifa ta'eera." jedha.

Dabalataniis "ragaa nuti lafaratti arganne akkaataan balaliisaa kanaa kan Lion Air waliin hedduu wal fakkachu isaati," jedheera.

Dursa irratti Pireezidant Doonaald Tiraamp "odeeffannoo haraafi ragaa qaamaan iddoo balaa kun dhaqqabe irraa argameefi komii nu bira ga'e " irraa ka'uun FAA murtee hatattamaa ni dabarsaa jechuun dubbatanii turan.

Boeing maal jedhe?

Omishaan xiyyaaraa Ameerikaa Boeing, "nageenya xiyyaara 737 Max irratti amantaa gutuu qaba" jedheera.

Garuu FAA fi Dhaabata Nageenya Geejjiba Biyyaaleessa waliin mar'achuun booda "of eeggannoo cibsuufi uummataaf nageenya xiyyarichaa mirkaneessuuf" xiyyarota kana yeroof hojii dhabsiisuuf murteesseera.

Balaa ET 302 Dilbataa booda gatiin gabaa Boeing qarshii doolaara biiliyoona 26 ta'u gadi bu'eera.

Odeessa kana irratti dabalata