Koofii Olomiideen shamarree umurii 15 gudeeduun yakkame

Koffi Olomidé from DR Congo and dancers of the Quarter Latin group, perform 30 April 2005 at the Iba Mar Diop stadium in Dakar Image copyright AFP

Koofii Olomiideen weellistoota Afrikaa beekamoo ta'an keessaa tokko yoo ta'u, shubbiistuu duranii isaa intala umurii 15 taate gudeedee yakkakamaa ta'ee argame.

Mana murtii Faransaayi bakka himatamaan hin jirreetti murteeen hiidhaa waggaa lama itti murteesseera.

Weellisaan kunis kan hidhamu yoo yakka biraa hojjaate qofaadha jedhe gazaxeessaan BBC Nadiir Jennaad.

Olomiideen weellisaa ganna 62 yoo ta'u, yakka isaaf yuuroo 5,000 ($5,700;£4,300) shubbistuu isaa duraniif akka kaffaalu itti murta'ee jira.

Manni murtii Nanteree kan Paariisiin alaatti argamuus, dubartoota sadii seeraan ala gara Faraansaay akka galan gargaartee jirta jechuun qarshii murta'ee akka kafaaluu ajaja dabarseera.

Koofii Olomiidee gosa shubbiisa ammayyaa 'rumba' fi 'soukous' Afrikaa guutu keessatti beekamuun beekamtii qaba.

Olomiideen jalqaba irratti bara 2012tti gudeedaadhaan yakkame turuus garuu murtoon isaa gad bu'eefi ture.

Shubbiistoonni isaa afur mana murtiitti dhiyaatanii weelliisaan kun bara 2002 hanga 2006tti akka isaanirratti tutuqii saalaa geessise himanii jiru. Akka isaanii jedhanitti, taateen kun Koongoo fi Faraansaay keessaatti kan rawwateameedha.

Shubbiistuun tokko akka jeettutti, mana viilaa keessatti ukkafamanii waxabajjii 2006 galgaala keessaa akka miliiqanii fi gara Koongootti immoo deebi'uuf akka sodaatan dubbattee jirti.

Poliisiin murteen waggoota torbaa akka murta'uu dhiibbaa geessisuus manni murtii garuu yakka tuttuuqii saalaa fi ukkamsuu dhiiseefi jira.

Olomiideen bara 2009 gara Koongoo imaaludhaan yakkoota irra of ittisaa jedhee deemus dhadachaa Faraansaay irratti argamu hin dandeenye. Kunis immoo kan shubbiistonni akka inni mana murtiitti argamuu kan barbaadaniidha.

Weelliisaan kun maqaan isaa dhaloota Antoonii Agabeepaa Muumbaa yoo ta'u, kanaan duraa yakkoota hedduu keessaatti hirmaate ture:

  • Bara 2018 Zaambiyaa keessaatti nama suuraa kaasu arrabsuudhaan himanii irratti baname ture.
  • Bara 2016 Keeniyaatti shubbiisaa isaa arrabsuudhaan hidhame gad lakkifame ture.
  • Bara 2012 Koongoo keessaatti piroodusaara isaa arrabsuudhaan murtee ji'oota sadiin adabame ture.
  • Bara 2008 Koongoo keessaatti gurba kaameeraa dhabbaata TV dhunfaa RTGA dhahuudhanifi Koonsartii irratti caabsuudhaan adabame ture.

Odeessa kana irratti dabalata