Alijeeriyaa: Dursaan humna waraanaa biyyattii pirezidaant Abdulaaziiz Buutefilikaa aangoo akka gadhiisan gaafate

Pirezedaant Abdulaaziiz Buutefilikaa Image copyright AFP/Getty
Goodayyaa suuraa Pirezedaant Abdulaaziiz Buutefilikaa

Dursaa olaanaan Humna Ittisa Aljeeriyaa Pirezidaant Bootifilikaan aangoorraa ariitiin ofiin aangoo akka gadhiisaniif waamicha dabarsaniif. Pirezidaantichi mormii irratti jabaate booda filannoorratti akka hin hirmanne ibsee ture.

Jeequmsa torbeewwaniif Aljeeriyaa keessatti tureen booda dursaan Humna Waraanaa biyyattii Pirezidaant Abdulaaziiz Buutefilikaa bulchuu akka hin dandeenye labsamuu qaba jedhan.

Lt Gen Ahimad Gaed Salaah televizhiiniitti bahuudhaan: "Bu'uura heera mootummaa irratti hundaa'uun atattamaan karaa ittiin rakkoo kana keessaa baanu falachuun dirqama," jedhan.

Filannoo marsaa shanaffaatiif gaggeeffamuuf jiru, garuu akka turu taasifame kana irratti akka hin hirmaanne beeksisanii turan Pirezedaantichi.

Haata'u malee, mormitoonni garuu bara aangoo isaa waggoota 20 ture kana shira ittiin dheereffachuuf yaadudha jechaa jiru.

Siyaasa Aljeeriyaa gara fuula duraa irrattis mareen Dippilomaatii gameessa UN duraa Lakhdar Brahimi tiin durfamu taa'amaa jira.

Mormiin biyyattiitti ji'a tokko dura kan jalqabe, wayita Pirezidaantiin biyyattii kan umuriin ganna 82 ta'e kun marsaa biraatiif aangoo irra turuudhaaf falachuu jalqabuu isaatiin walqabatee ture.

Lammileen biyyattii garuu pirezidaantichi akka hin dorgomne beeksisus jijjiirama atattamaa barbaanna jechuudhaan mormii itti fufaniiru.

Lt Gen Gaed Salaah akka jedhanitti raayyaan ittisa biyyaafi uummanni biyyattii egeree tokkoome akka qabu himanii, mormitootaaf deggersi humnoota hidhatanii akka jiru faara agarsiisanii turan.

Aanga'aan waraan kun Pirezedaanti Buutefilikaatiif amanamaa akka ta'etti ilaalama.

Dursaan humna waraanaa kun maal jedhe?

Ibsa karaa public Channel 3 irraan dabarsaniin, dursaan humna waraanaafi Itti-aanaan Ministeera Ittisaa heerri mootummaa, "haala siyaasa tasgabbaa'aa qabaachuudhaaf wabiidha," jedhan.

Keeewwata 102, kan Mana Maree Heera Aljeeriyaa yoo bulchaan kan hin dandeenye ta'e akka bakki sun qullaa ta'uu danda'u hayyamu fayyadamuun akka feesisu dubbatan aanga'ichi.

Pirezedaanti Buutefiliik dhukkuba onnee bara 2013 isaan erga mudateen booda yeroo baayyee ba'anii hin mullatan.

"Furmaanni karaa akkanaa kun kan waliigaltee irra nu geessisuufi hunduu fudhachuu qabudha," jedhan Lt Gen Gaed Salaah qondaaltota waraanaa hamilee guddaan isa daawwachaa jiran fuula dura dhaabbatanii.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata