Liibiyaatti godaantonni doonii lubbuu isaanii baraarte ugguran

Godaantota doonii baraartotaan galaana meditiraaniyaaniidhaan deemaa jiran [ Suuraan Faayila] Image copyright AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Waggaa darbe godaantotni 60,000 ol tahan Awurooppaatti qaxxaamuaniiru

Godaatotni qarqara Liibiyaatti dooniidhuma lubbuu isaanii baraarte ugguruun akka gara Maaltaatti isaan geessan dirqisiisan.

Godaantotni 100 ol tahan doonii fe'umsaa kanaan galaanaan nyaatamuurraa kan baraaraman yoo tahu gara Liibiyaatti isin deebisna waan jedhamaniif akka tarkaanficha fudhatanis himaniiru.

Humni waraanaa Maaltaa ammoo daangaa bishaanii keenya hin galtan jechuun dhorkanii ture. Ministirri Muumee Xaaliyaanii Maatiyoo Salviinii saamtota galaana irraa jechuun ibsan.

Gamtaan Awurooppaa ammoo humna eegumsa galaana Meditiraaniyaanii irraa akka dhaabuu ibseera.

Murtoon kunis kan darbe sakatta'insa galaana irraa taasifamaa ture dhaabuuf yaadameeti. Ergamichi daddabarsa namaa dhaabuuf Gamtaa Awurooppaadhaan kan jalqabe waggoota afur dura ture.

Haa tahu malee waliigalteen Gamtichaa fi Liibiyaa gidduutti raawwate kun godaantota galaana irratti lubbuun baraaraman gara Xaaliyaaniitti akka galan waan godheef Obbo Salviiniin komataniiru.

Dooniin amma ugguramte ammoo eessa akka jirtu hin baramne. Gareen eegumsa qarqara galaanaa Liibiyaa dhimma ugguramuu doonii kanaa irratti yaada kenne hin qabu.

Dubbii Himaan humna Ittisaa Maaltaa, kaappiteenii doonichaa qunnamuuf yaallus hin milkoofne jedhan akka marsariitiin Malta Today ibsetti.

Qondaaltotni Maaltaa haalicha hordofaa kan jiran yoo tahu xumura isaa dhagahuuf waan hundaaf qophoofneerra jedhan.

Ministirri Muummee Xaaliyaanii, Saalviiniin, saamtota galaana irraati jedhanii Xaaliyaanii yoo karaa Teleskooppii tahe malee ija isaaniin hin argan jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata