Mormii Aljeeriyaa: Buuteflikaan mootummaa haarawaa gurmeessan

Pirezedaantii Aljeeriyaa Abdelaaziiz Buuteflikaa Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Pirezedaantii Aljeeriyaa Abdelaaziiz Buuteflikaa

Pirezedaantiin Aljeeriyaa Abdelaaziiz Buuteflikaa mormii akka aangoo gadi dhiisaniif torban hedduu irratti ka'aa tureen walqabatee kaabinee isaanii gara caalu jijjiiruu isaanii beeksisan.

TV'n biyyattii akka beeksisetti jijjiirama kanaan ministeerota 27 biyyattii keessa jiran keessa 21 bakka bu'aniiru.

Noureddine Bedoui garuu ministeera muummee ta'anii akka itti fufan ibsameera.

Pirezedaanti Buuteflikaa ammoo aangoo isaan ministeera waraanaa akkuma qabatanitti jiru.

Tarkaanfiin kunis kan fudhatame, Ajajaan Waraanaa biyyaatti Gen Ahmed Gaed Salahaa Pirezedaanti Buuteflikaa akka aangoo gadi dhiisaniif cimsanii erga gaafataniin guyyaata muraasaan boodadha.

Muudamni taasifaman kunneen hanga ammaatti mootummaadhaan hin mirkanoofne.

Kun osoo kanaan jiruu, abbaan qabeenyaa Aljeeriyaa beekamaan Pirezedaanti Buuteflikaa waliin hariiroo qaba jedhame osoo gara biyya hollaa Tuniiziyaatti ce'uuf yaalaa jiruu akka to'atame miidiyaan biyya keessaa gabaasaniiru.

Alii Haddad akka biyyattiitti dureessa tokkoffaa yommuu ta'u nama yeroo dheeraadhaaf pirezedaanticha deggeraa turanidha.

Miidiyaan Aljeeriyaa akka gabaasanitti Obbo Haddad, nama ganna 54 yommuu ta'au yeroo to'annaa jala oolfametti paaspoortii biyya Biriitishiifi maallaqa hedduu harkatti qabatanii konkolaataadhaan gara Tuniiziyaatti ce'aa turan.

Sababii dureessi kun itti to'annaa jala oolfameef garuu hanga ammaatti ifa hin taane.

Xiinxaltoonni akka jedhanitti namichi Pireziidaant Buutefliikaa waliin michooma cimaa qabu ture.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata