Nipsey Hussle: Raappariin maatii Ertiraa irraa dhalate ajjeefame

Nipsey Hussle performing before the Grammy Awards, 7 February 2019 Image copyright Reuters

Raappariin beekamaa maatii Ertiraa irraa dhalatee kaadhimamaa badhaasa Grammy, Nipsey Hussle Los Anjalas keessatti suuqii gurgurtaa uffataa isaa fulduratti ajjeefamu isaa midiyaaleen Ameerikaa gabaasa.

Dargaggeessii umurii waggaa 33 kunis yeroo baayyee rasaasaan erga rukutameen booda osoo hospitaala hinqaqqabiin dura lubbuun isaa darbu 'the Los Angeles Times' gabaaseera.

Namoonni lama kan biraas akkasum dhukaasichaan fuldura suuqii gurgurtaa ufftaa Marathon kan Kibba Los Anjala keessatti argamutti miidhamanii akka turan dhagahameera.

Albamii sirbaa Nipsey Hussle 'Victory Lap' Badhaasa Grammy bara kanaa irratti albamii cimaa ta'uun filatamee ture.

"Wayita ammaa kanatti odeeffannoo shakkkamaa kan hin qabnee akkuma arganneen odeeffannoo dabalataa kenniin,'' jedheera Qajeelch Polisii Los Anjalas.

Rihanna artisitoota oduu kan dhagahuun baayyee nahan keessaa tokkoo yoo taatuu, ''miirri kiyyaa dhimma kanaan jeeqameera jechuun'' ergaa tiiwiit barressite.

Nipsey Hussle, maqaansaa dhugaa Ermiyaa Davidson Asgadom yoo ta'u, kan guddates Kibba Los Anjalasitti yoo ta'u, wayita ijollummaa isaa daandii Rolli' 60s street gang bakka jedhamutti ture.

Booda keessa qindeessaa hawaasaa ta'uun pirojaktii aartiiwwan 'Destination Crenshaw' keessatti hirmaate ture.

"Aadaadhuma gareetiinana gudadhe, jechuun ture Los Angeles Times hime gaaffii fi deebii bara 2018 irratti. Akkuma nama zoonii waraanaa keessa jiraatu ture lafa namoonni itti jjeefamamii fi namoonni waa'ee isaatiif baayyee itti hindhagahamu.''

Dilbata ganama akkas jechuun ergaa tiwitar barressee ture: ''Diina cimaa qabaachuun heebba.''

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata