Dargagummaan akkuma abbaan qabatedha jallinaafis, qajeelummaafis yeroo humni jiru

Dargagummaan akkuma abbaan qabatedha jallinaafis, qajeelummaafis yeroo humni jiru

Dargaggummaan jallinaafis ta'e qajeelummaaf yeroo humni jirudha. Filannoo kan abbaati. Dargaggoo Abarraa Dachaasaa bara dargaggummaatti dhama'achuun eessaan akka nama ga'u dhugaa ba'a.