Mana Muuziqaa Madda Walaabuu: Manni muuziqaa Afaan Oromoo jalqabaa eessa jira?
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mana Muuziqaa Madda Walaabuu: Manni muuziqaa Afaan Oromoo jalqabaa eessa jira?

Manni muziqaa Madda Walaabuu ALI bara 1985tti Magaalaa Finfinneetti banamee ture. Manni Muziqaa kun attamiin akka banamee fi boo keessas attamiin akka cufame abbaa qabeenyaa mana miziqichaa waliin turtii taasifane kunooti.