Pireezidant Makroon kateedraalii Noteer Daam ibiddaan miidhame ni ijaarra jedhan

Kaatederaalichi yoo ibiddaan gubatu Image copyright AFP

Pireezidantiin Fraans Imaanu'eel Maakroon gamoon magaala Paarisiif midhagina ta'e Kateederaaliin Noter-Daam gariin ibidddaan gubatus deebifnee ni ijaarra jedhan.

Hojjettootni ittisa balaa ibiddaa gamoo umurii waggaa 850 kana keessatti utubaawwan argaman ibidarraa baraaruu danda'aniis baaxiin isaa baraaruu hin dandeenye.

Magaalota addunyaa qaqqaalii ta'an isaan kamidha?

Paariisiitti poolisiin namoota 200 guyyaa dafqaan bultootarratti jeeqan hidhe

Ibiddichi qabatee sa'aatii sagala booda to'annoo jala oolchuun kan danda'e.

Sababni ibidda qabatee ifatti beekamuu baatuus hojiileen haaromsa jajjaboon adeemsifamaa kan turan ta'uun sababa ta'uu malaa jedhu aangawoonni.

Ibiddichi to'annoo jala erga oolee booda gara kateederaalichaa imaluun kan daawwatan Pireezidant Maakroon ''isa hamaa jalaa baaheera'' jedhan. Bu'uurri ijaarsa gamoo kanaa kan hin miidhamne ta'uu isaatiin oolleerra kan jedhan Maakroon, deebisanii ijaaruuf sirna ittiin maallaqa walitti qaban akka ifa godhan himaniiru

Kateedaraalii kana walumaatti deebifnee ijaarra, shakkii malee kun galma keenya ta'a, projeektii keenya waggoota dhufaniiti'' jedhan Maakroon.

Image copyright AFP

Balaa kanaan gadduu isaanii kan ibsan Makroon, wanta seenaan keenya nurraa barbaadu ni goona uummatnis kana eegaa jechuun deebisanii ijaaruuf murannoo jiru ibsaniiru.

Abbaan qabeenyaa Gucci fi dhaabbilee faashinii biroo kan ta'e biiliyeenarri biyyatti, Fran├žois-Henri Pinault, Kateedeeraalii kan deebisanii ijaaruuf paawundii miiliyoona 100 arjoomuu AFP gabaaseera.

Godambaan Biraazil ganna 200 ibiddaan gubate

Dhaabbileen gargaarsaa Fraans biroonis hambaa addunyaa Unesco tti galmaa'e kana deebisanii ijaaruuf duula maallaqa walitti qabuu eegalaniiru.

Hojjettootni yeroo balaa meeshalee aartii fi amantaa Kateederaalii sana keessa turan, goonfoo Iyyasuus fannifamuusaatiin dura kaawwatee ture jedhamee fi kaanis badiirraa baraaruu danda'aniiru.

Gamoon umurii waggaa 850 ol ta'u qabu kuun gamoowwan seena qabeessaa fi hambaa biyyaa ta'uun waan biyyattiin addunyaarratti ittiin beekamtu keessaati.

Image copyright AFP

Kateederaaliin kun yeroo dhumaatiif balaaf saaxilamee kan ture wayita warraaqsa biyyattii French Revolution yommuu ta'uu, waraanota addunyaa lameenii miidhaan hamaan osoo irra hin gahiin darbeera.

Sa'aatiiwwan 9'f wayita hambaan seenaa fi amantaa biyyattii kun gubatuu namoonni kumootaan lakkaawaman gaddaa fi miira kadhannaa keessa ta'anii daawwachaa turan.

''Nooter-Daam gubachaa jira, Fraans boohaa jirti addunyaa guutuunis. wanta haalaan namatti dhagaahamuudha'' jedhan Archbishop'n Paariis.

Vaatikaan hadhuurri amantaa Katolikii gadda fi naasuu ishee yoo ibsitu, Teresaa Mayinis balaa hamaa jechuun gadduu isaanii ibsaniiru.

Effil Taawor caala waggaatti namoota miiliyoona 13 ta'aniin hambaan daawwatamu kun ibiddaanmiidhamuutti gadduu kan beeksise Unesco'n hojii deebisanii ijaaruu akka deeggaru ibseera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata