Kora Oromoo fi Amaaraa marroo lammaffaa magaalaa Amboo Suuraan

Konfaransiin hariiroo Saboota Oromoo fi Amaaraa cimsuuf yaadame Magaalaa Ambootti Dilbata taa'ame kun kan magaalaa Bahirdaaritti Onkoloolessa bara 2017 taa'ametti aanee kan lammataati.

Fardeen wayita keessummota gara magaalaa Amboo dhufan simatan.
Ibsa waa'ee suuraa,

Fardeen wayita keessummota gara magaalaa Amboo dhufan simatan.

Ibsa waa'ee suuraa,

Miseensoonni Maarshibaandii simannaa keessummoota gara magaalaa Amboo dhufanii muuziqaan dabaalaniiru.

Ibsa waa'ee suuraa,

Pireezidantoonni naannolee lamaanii uummata dubbisaa magaalaa keessaa miilaan deemanii ture.

Ibsa waa'ee suuraa,

Pireezidantiin duraanii Naannoo Amaaraa, dhiyeenya kana Ministira Dhimma Alaa ta'uun kan muudaman Obbo Gadduu Andargaachoos sirna kanarra turan.

Ibsa waa'ee suuraa,

Pireezidantoonni lamaan jaarsolii biyyaan wayita simataman. Konfaransiin kun kan magaalaa Bahirdaaritti Onkoloolessa bara 2017 taa'ametti aanee kan lammataati.

Ibsa waa'ee suuraa,

Jaarsoliin biyyaa Eeboo, Gaachanaa fi farda faayame pireezidantoota naannolee lamaaniif badhaasaan kennaniiruuf.

Ibsa waa'ee suuraa,

Pireezidant Dr. Ambaacho Mokonnin ruufa marataniiru. Pireezidantichi osoo aangoo pireezidantii naannootti hin dhufiin gorsaa MM Abiy turan.

Ibsa waa'ee suuraa,

Hogganppnni lamaan jiraattoota magaalaa waliin galma Yuunivarsiitii Amboo keessatti mari'ataniiru.