Lammiileen Awustiraaliyaa lubbuu turistii tokkoo baraaruuf galaana galan achumaan nyaataman

Dhagaan Twelve Apostles buufata Paarkii Biyyaalessaa Kampbel, Viktoriyaa
Goodayyaa suuraa Dhagaan Twelve Apostles jedhamu baay'ee jaalatamaa fi bakka turistootni daawwatanidha.

Abbaafi ilmi lubbu turistii galaana keessatti dhidhimee baraaruuf fedha isaaniin galan achumaan lubbuun isaanii darbe.

Bidiruun Roos Powelii manguddoo ganna 71 fi ilma isaa Andiriiw 32 baattee galaana irra bakka dhagaa hoffaa Twelve Apostle jedhamutti turistii lubbuun baraaruuf deemaa turte gargaluun lubbuun lamaan isaanii iyyuu dabarte.

Turistiin galaana keessatti dhidhimaa ture qaama sadaffaa lubbuu baraaruu fi helikoopteraan lubbuun isaa ooleera.

Ministirri Muummee Awustiraaliyaa Iskoot Moorisen gadda isatti dhagahame ibseera.

Isaan namoota dabarsanii of kennanii fi gootota jedhaniiru.

Dhamaatii isaan taasisaniifi gatii isaan kaffalan hundaaf isaan galateeffachaa maatii fi hirriyyoota isaaniif jajjabina hawwina jedhe.

Balaan kun magaalaa gidduugala turizimii taate Porti Kaampel, Kibba Lixa Meelboornitti argamtu rifachiseera.

Namootni naannicha lubbuu baraaruu irratti deeggarsa kennan namoota galaana irratti muuxannoo guddaa qabanidha jedhama.

Hiriyyaan Powelii fi Andiriiiw, Amber Giriiftiz jedhamu namoota yeroo hundaa of irra faayidaa namoota biroo dursanidha jedhe.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata