Cyclone Kenneth: Taanzaaniyaan balaan bubbee rooba makatee jiraachuu akeekkachiifte

Suura saatelaayitiirraa fudhatame

Madda suuraa, Space Science and Engineering Center

Dha'ichi hamaan rooba bubbee makatee Tanzaaniyaafi Mozaambiikiif sodaa guddaa uumaa jiraachuun gabaafamaa jira. Balaan sodaatamaa jiru kun Mozaambiik miira dha'icha Cyclone Idai keessa osoo jirtuu itti deebiyuuf jedhamaa jira.

Aanga'oonni Taanzaaniyaa bubbeen hamaa dhufuuf jiru kun osoo hin qaqqabiin dura namoonni naannoo qarqara Kibba biyyattii jiran gara lafa nagaadha jedhamutti akka bahan akeekkachiisaa jiru.

Dha'ichi Cyclone Kenneth jedhamu kun biyya olaa kan taate Mozaambikiin karaa gama Kaabaatiin dha'uu danda'a jedhamaa jira. Bubbeen hamaa rooba makate kun saffisa saatii tokko keessatti km200 (200km/h) akka deemu beekameera.

Jiraattonnis manaafi qonnaan isaanii akka jalaa miidhamuu danda'u itti himameera.

Mozaambiik ammallee miira balaa Cyclone Idai namoota dhibbaan lakkaa'aman galaafateefi kumaatama ammoo mana malee hambise keessaa hin ba'iin jirti.

Namoonni 700 Mozaambiik, Maalaawwiifi Zimbaabuwee keessatti du'anii, namoonni yoo xiqqaate miliyoona sadii ta'an ammoo gargaarsa namoomaa eeggachaa jiru.

Bubbeen hamaa sodaatamaa jiru kun Kaaba Mozaambik Kaaboo Delgaadoo jedhamtuuf hedduu sodaachisaadha jedhammeera.

Akka gabaasa haala qilleensa BBC'tti dha'ichi Cyclone Kenneth kun dha'icha Afrikaa kibbaa keessatti isa yeroo kamirra caalaa hamaadha jedhamudha.