Barsiisaa Cimaa Addunyaa
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Piitar Taabichii: 'Akkamittiin barsiisaa cimaa addunyaa akkan ta'e'

Barsiisaan lammii Keniyaa Piitar Taabichii dhiyeenya kana badhaasa barsiisota addunyaa mo'ateera.

BBC barsiisaa kana haasofsiiseera. Maaltu barsiisota kaanirraa adda si taasisa? Doolaara miiliyoona tokko mo'ates maalirra akka oolchu dubbata.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan