Kooriyaan Kaabaa barataa Ameerikaa wal'aansaaf 'doolaara miiliyoona 2 gaafatte'

Ottoo Waarmbaayar Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Ottoo Waarmbaayar gabatee mallattoo ololaa hoteela keessaa hatuun waggaa 15 irrtti murtaa'e

Kooriyaan Kaabaa barataa lammii Ameerikaa Ottoo Waarmbaayar yaalii fayyaaf doolaara miiliyoona lama kaffalchiifte.

Waarmbaayar bara 2015tti Kooriyaan Kaabaa daawwannaaf bakka deemetti hidhame. Hidhaa baatii 17 boodas of wallaalee, Ameerikaattii deebi'ee lubbuunsaa darbeera.

Kooriyaan Kaabaa Waarmbaayar Ameerikaatti otoo hin deebi'iin dura qarshichi akka kaffalamu gaafatte.

Waayit Haawus dhimmicharratti yaada hin kennine.

Bakka bu'aan US qarshicha ajaja Donaaldi Tiraampiin kaffaluuf Waarmbaayariin waraqaa mallatteefame fudhachuuf ergamuu gaazexaan Waashingitan Post namoota dhimmichaaf dhiyoo tahan waabeffachuun gabaaseera.

Nagaheen kaffaltii barataa kanaas gara kutaa maallaqaa Ameerikaatti ergameera.

Qondaaalli Ameerikaa duraanii kaffalticha dubbii himaa Ameerikaa Reeks Tiilarsan Kooriyaa Kaabaa wajjin maree banuu gatii barbaadaniif kaffalticha fudhtan jedhaniiru.

Tiilarsan barataan sun haala rakkisaa keessa jiraachuu baruufi siyaasa wajjin quunnamtii akka hin qabne hubachuun isaani murtoo anaaf qooda qabaachuu madda maqaan hin dhahamne himaniiru.

Waarmbaayar hoteela magaalaa guddoo biyyattii hiriyyoota isaa wajjin keessa boqoteetii hannaan himatamee waggaa 15tu itti murteefame.

Baratichi biyyatti yeroo deebi'uu sammunsaa miidhamee ture

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Ottoo Waarmbaayar of wallalee UStti deebi'e

Nyaata faalameefi qorichaa rafisaa fudhateetu of wallaale jetteetti Kooriyaan Kaabaa.

Hakiimooti US nyaati faalamuusaaf ragaa hin arganne sammusaatu miidhamee malee jedhaniiru.

Maatiin barataan ganna 22 mana hidhaa keessaatti miidhaan suukaneessaa irratti gaheetu du'e

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata