'Daangaatu adda nu baase malee nuyi saba tokko' Oromoota Keeniyaa

Marii nageenyaa fi misoomaa bulchitoota naannoolee Keeniyaa Itoophiyaa waliin wal daangessan Ambaasaddar Mallas Alam waliin taasisan
Goodayyaa suuraa Marii nageenyaa fi misoomaa bulchitoota naannoolee Keeniyaa Itoophiyaa waliin wal daangessan Ambaasaddar Mallas Alam waliin taasisan

Imbasiin Itoophiyaa Keeniyaa, Naayiroobii jiru naannolee Keeniyaa Itoophiyaa daangessaniif waamicha taasisuun dhimma dinagdeefi nageenyaa irratti marii taasisan.

Marii Ambaasaddara Itoophiyaa Mallas Alam waliin taasisan irratti bulchitootni naannoo Marsabiit, Mandheeraa fi Waajjir argamaniiru.

Obbo Maammud Alii Itti gaafatamaa Itti Aanaa dhaabbata FCDC, dhaabbata misoomaa naannolee daangaa irratti hojjetuuti.

Dhaabbatni FCDC Keeniyaa keessatti Kaawuntiiwwan 10 Naannoo daangaa biyyoota lameenii jiran kan akka Marsabeet, Mandheeraa, Turkaanaa fi kaan gidduutti hojjeta.

Oromootni Keeniyaa naannolee akka Marsabeet keessa jirruu fi Mandeeraa fi Waajiruu daangaadhaan malee garaagarummaa hin qabnu saba tokko jedhan Obbo Mamud.

Oromoonni Booranaa Itoophiyaa fi Keeniyaa jiraatan darbee darbee lafaa fi bakka dheedicha loonii irratti wal dhabaa turan.

Waldhabdeen sun miidhama guddaa qabeenyaa fi lubbuu irra geessisaa waan tureef dinagdeedhaan akka miidhamnu nu taasiseera jedhan Obbo Maamud Alii.

Oromoon Keeniyaa fi Itoophiyaa jiru afaan tokko dubbata, aadaa tokko qaba jedhan Obbo Maamud.

Dhaabbatni Misoomaa Mootummota Gamtoomanii UNDP'n bulchitoota naannolee Keeniyaa naannoo daangaa jiran wal gahii Finfinneetti gaggeesse irrattis afeeramuun hirmaachuu dubbatu.

Obbo Maamud daldala bilisaa biyyoota lamaan gidduutti jalqabna jechuun Kanaan dura pirezidaantiin Keeniyaa Uhuuruu Keeniyaataa fi MM Abiy Ahimed walii galanii ture.

Ambaasadar Mallas Alam waggaatti al tokko bulchitoota naannoolee daangaa waliin wal gahii gaggeessaa turre jedhanii kun rakkoo furuu hin danda'u jedhan.

Uuummatni naannolee daangaa jiraatan maatii tokkodha jedhanii gariin Keeniyaa kaan ammoo Itoophiyaa jiraachaa kan ture waan taheef hariiroo ammaas gara miira maatii qabaatuutti deebisuudha jedhan.

Uummata naannoo daangaa jiru bu'uuraalee misoomaan walitti hidhuun fayyadamoo taasisuu qabna jedhan.

Pirojeektiin Laamuu fi daandiin hanga Mooyalee fi Isiyoolloo jiru haala gaarii irratti argama jedhanii kana caalaa cimsinee kanneen hojjechuu qabnu jiru jedhan.

Kanaaf waggaatti wal arguu qofa osoo hin taane ji'attis tahu yeroo gabaabaatti wal arguun rakkoolee uumaman hiikuu qabna jedhan. Rakkooleen erga uumamanii waggaa tokko eeganii irratti mari'achuun rakkoo hiikuu hin danda'us jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata