DRC'tti namoonni dhibe Ibooolaan du'an 1000 caalan

Hojjetaa fayyaa maqaa nama dhibee iboolaatiin qabamee barreessaa jiru Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Dhibeen Iboolaa biyya Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo(DRC) keessatti nama ajjeesuun seenaa keessatti isa lammaffaa ta'eera

Ministirri Fayyaa biyya Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo(DRC) akka ibsetti hanga ammaatti lakkoofsi namoota dhibee iboolaatiin du'anii 1000 caaleera.

DRC keessatti iboolaan kan mul'ate Hagayya darbe yoo ta'u, dhibeen kun seenaa biyyattii keessatti nama ajjeesuun isa lammaffaa ta'eera.

Daarektarri Itti Aanaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr. Mikaa'el Rayaan haleellaan hojjettoota fayyaarra ga'aa jiru dhibee kana akka hin to'anne godheera jedhan.

Hanga ammaatti haleellaawwan 119 buufataalee tajaajila fayyaa fi hojjettoota fayyaa irra ga'eera jedhan Dr. Rayaan.

Ammas gara kutaa baha biyyattiitti saffisaan tatamsa'aa jiraachuus eeran.

Hojjettoonni fayyaa hanga ammaatti namoota 100,000 ta'aniif talaallii kennaniiru.

Garuu naannoo baha biyyattii bakka hidhattoonni buufatanii jiranitti talaallii kennuus ta'e tajaajila wal'aansaa kamuu kennuun hin danda'amne jedhan Dr.Rayaan.

"Hawaasa keessatti fudhatama argachuu fi amanamummaan tajaajiluurratti ammallee qormaanni nu mudataara'' jedhan.

Goodayyaa suuraa DRC keessatti wayita talaalliin iboolaa kennamu

Gama biraatiin DRC'n dhibee gifiraatiinis dararamaa jirti, hanga ammaatti namoonni 1000 caalan du'aniiru, namoonni 500,000 ammoo qabamuun barameera.

Dhibeen Iboolaas bakkeewwan tokko tokkotti to'atamullee, bakkeewwan hedduutti ammoo sababa jeequmsaa fi sodaa nageenyaatiin waan hin to'atamin hafeef ammallee daranuu tatamsa'uu danda'a sodaa jedhu qabu qondaaltonni Dhaabbata Fayyaa Addunyaa.

Gama dhibee gifiraatiinis hireedhuma walfakkaatutu biyyattii kana eeggata jedhan.

Kan sodaa guddaa uume ammoo sababa DRC keessatti to'achuun ulfaataa ta'eef gara biyyoota ollaatti tatamsa'uu danda'a kan jedhuudha.

Iboolaan kanaan duras bara 2013 fi 2016 gidduutti biyyoota dhiha Afriikaa keessa tatamsa'uun namoota 11,310 ajjeeseera.

Odeessa kana irratti dabalata